Radni zadecydowali. Tarnogórscy burmistrz i starosta z absolutorium za 2021 rok

Za nami czerwcowe sesje Rady Miejskiej i Powiatu. Ich członkowie podjęli decyzje w kwestii udzielenia wotum zaufania i absolutorium. Zaskoczenia nie było, choć nie wszyscy głosowali jednomyślnie.

UG/Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry absolutorium

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

21 czerwca odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Jej członkowie zostali zapoznani z kluczowymi działaniami zarządu powiatu, ujętymi w Raporcie o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok, a także ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym Powiatu Tarnogórskiego za 2021 r. Radni większością głosów udzielili staroście i całemu zarządowi powiatu wotum zaufania oraz absolutorium.

Przeciwko wotum zaufania opowiedzieli się: Czapla Jarosław, Elwart Andrzej, Galios Lucjan, Gryc Jan, Ożga Maria, Krok Piotr, Piasecki Krzysztof, Uchański Jan. Od głosu wstrzymał się Mączyński Maciej, a udziału w głosowaniu nie wzięli: Gwóźdź Kazimierz, Mrachacz Paweł oraz Sporoń Michał.

Przeciwko absolutorium opowiedzieli się: Czapla Jarosław, Elwart Andrzej, Galios Lucjan, Gryc Jan, Krok Piotr, Mączyński Maciej, Ożga Maria, Piasecki Krzysztof i Uchański Jan. Udziału w głosowaniu nie wzięli: Gwóźdź Kazimierz oraz Sporoń Michał.

Arkadiusz Czech z absolutorium

Wczoraj, 22 czerwca, miała miejsce L sesja Rady Miejskiej. Radni udzielili wotum zaufania burmistrzowi.

- W raporcie przedstawionym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry udokumentowano realizację zadań zawartych w dokumentach strategicznych, wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne - czytamy w przyjętym dokumencie.

Arkadiusz Czech otrzymał także absolutorium za 2021 rok.

- Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2021 rok i wystąpiła do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry za 2021 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach - stwierdzono w uzasadnieniu.

Za powyższymi decyzjami głosowali wszyscy radni z wyjątkiem nieobecnych: Mariusza Kupnego i Janusza Śnietki.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon