Radni zadecydowali. Tarnogórscy burmistrz i starosta z absolutorium za 2021 rok

Za nami czerwcowe sesje Rady Miejskiej i Powiatu. Ich członkowie podjęli decyzje w kwestii udzielenia wotum zaufania i absolutorium. Zaskoczenia nie było, choć nie wszyscy głosowali jednomyślnie.

UG/Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry absolutorium

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

21 czerwca odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. Jej członkowie zostali zapoznani z kluczowymi działaniami zarządu powiatu, ujętymi w Raporcie o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok, a także ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym Powiatu Tarnogórskiego za 2021 r. Radni większością głosów udzielili staroście i całemu zarządowi powiatu wotum zaufania oraz absolutorium.

Przeciwko wotum zaufania opowiedzieli się: Czapla Jarosław, Elwart Andrzej, Galios Lucjan, Gryc Jan, Ożga Maria, Krok Piotr, Piasecki Krzysztof, Uchański Jan. Od głosu wstrzymał się Mączyński Maciej, a udziału w głosowaniu nie wzięli: Gwóźdź Kazimierz, Mrachacz Paweł oraz Sporoń Michał.

Przeciwko absolutorium opowiedzieli się: Czapla Jarosław, Elwart Andrzej, Galios Lucjan, Gryc Jan, Krok Piotr, Mączyński Maciej, Ożga Maria, Piasecki Krzysztof i Uchański Jan. Udziału w głosowaniu nie wzięli: Gwóźdź Kazimierz oraz Sporoń Michał.

Arkadiusz Czech z absolutorium

Wczoraj, 22 czerwca, miała miejsce L sesja Rady Miejskiej. Radni udzielili wotum zaufania burmistrzowi.

- W raporcie przedstawionym przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry udokumentowano realizację zadań zawartych w dokumentach strategicznych, wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne - czytamy w przyjętym dokumencie.

Arkadiusz Czech otrzymał także absolutorium za 2021 rok.

- Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2021 rok i wystąpiła do Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry za 2021 rok, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach - stwierdzono w uzasadnieniu.

Za powyższymi decyzjami głosowali wszyscy radni z wyjątkiem nieobecnych: Mariusza Kupnego i Janusza Śnietki.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Rada miejska tarnowske góry

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Czecha

Tarnowskie Góry ograniczenie prędkości

Radni w sprawie stref ograniczenia prędkości. Co propnują?

Tarnowskie Góry panorama

Wieża widokowa na Górze Cipiorg? Radny interpeluje

Tarnowskie Góry. Wyniki ankiety

Co myślą mieszkańcy TG? Znamy wyniki ankiety

Tarnowskie Góry ratusz

Nowe ustalenia w sprawie diet radnych. Co postanowiono?

Tarnowskie Góry info

Co ma się zmienić w Tarnowskich Górach? Urząd Miasta pyta

Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym dla Tarnowskich Gór

Powiat tarnogórski z Europejskim Znakiem Jakości Zarządzania