Radni zadecydowali - Zarząd Powiatu Tarnogórskiego z wotum zaufania i absolutorium

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu jej członkowie przyjęli sprawozdania dotyczące stanu powiatu za poprzedni rok. Głosowali także w sprawie absolutorium dla starosty i zarządu.

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry starostwo powiatowe

Dzisiaj, 20 czerwca, odbyła się LV sesja Rady Powiatu. Jej głównym punktem było wotum zaufania oraz absolutorium dla zarządu powiatu. Radnym przedstawiono Raport o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok. Następnie podjęli oni decyzję o przyznaniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok.

Kolejno przedstawiano m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok, informację o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej, sprawozdanie finansowe Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i komisji stałych Rady Powiatu. Skarbnik Mariusz Dzwonkowski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Tarnogórskiego za 2022 r. Finalnie radni udzielili także absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon