Radny interpeluje w sprawie ulicy Parkowej. Mieszkańcy chcą prac remontowych

Stefan Zientkowski zwrócił się z prośbą do Urzędu Miasta o zmianę nawierzchni ulicy Parkowej. W związku z prowadzonymi tam robotami budowlanymi mają niszczyć się starsze budynki.

Tarnowskie góry parkowa

Co z remontem na Parkowej?

W listopadzie radny Stefan Zientkowski (Inicjatywa Obywatelska) napisał interpelację w sprawie podjęcia działań na ulicy Parkowej. Prosił o usunięcie znajdujących się tam betonowych płyt i zastąpienie ich asfaltową nakładką.

Obecnie na ul. Parkowej firma deweloperska buduje dalsze nowe domy mieszkalne. Fragment ww. ulicy jest wykonany z płyt betonowych, które po latach eksploatacji uległy zniszczeniu, posiadają duże ubytki, wstępują uskoki na łączeniach. Każdorazowy przejazd ciężarowego samochodu (tiru) z materiałami budowlanymi na budowę powoduje pękanie starych domów mieszkalnych - czytamy w uzasadnieniu.

Radny dodaje, że mieszkańcy przypominają o wspomnianej inwestycji już 20 lat. Niedługo po przyjęciu pisma ukazała się odpowiedź Ratusza.

Wykonanie przebudowy ul. Parkowej w Tarnowskich Górach na odcinku z płyt betonowych wraz z budową odwodnienia jest zadaniem o charakterze inwestycyjnym, którego realizacja musi być poprzedzona opracowaniem właściwej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami - w tym pozwoleniem na budowę - stwierdza w dokumencie burmistrz Arkadiusz Czech.

Przypomina, że na ten cel muszą być zagwarantowane środki w budżecie gminy. Burmistrz dodaje jednak, że inwestycja będzie brana pod uwagę przy planowaniu podziału środków na następne lata. Do tego czasu Miasto będzie prowadzić niezbędne prace utrzymaniowe dla zapewnienia przejezdności odcinka.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon