Ranking Liderzy Inwestycji. Zobacz, na którym miejscu są Tarnowskie Góry i inne gminy powiatu

Znamy już wyniki ogólnopolskiego zestawienia samorządów. Które miasta wypadły najlepiej?

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry - inwestycje

Tutaj się inwestuje

Tygodnik "Wspólnota" opublikowała wyniki badania pokazującego, jak wiele środków przeznaczanych jest na nowe zadania w poszczególnych województwach, powiatach i gminach.

- Pod uwagę bierzemy całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2018–2020). W ten sposób chcemy uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu - opowiadają twórcy rankingu.

Aktualne wyniki dotyczą lat 2018-2020. Zebrane dane wskazują na kilka interesujących trendów. Pierwszym z nich to oczywiście wzrost wydatków na służbę zdrowia, co nierozerwalnie związane jest z sytuacją pandemiczną. Warto także zwrócić uwagę na "umacnianie się wydatków na transport jako dominujący dział inwestycji samorządowych". Można zauważyć również znaczącą rolę dotacji państwowych na budowę dróg lokalnych. Autorzy badania przypuszczają, że może to mieć związek z Funduszem Dróg Samorządowych.

- W przypadku miast na prawach powiatu udział ten jest minimalny (poniżej 5 proc.), ale w gminach jest to 30 proc., a w powiatach nawet 46 proc. wydatków majątkowych
w tym sektorze. Jest to jeszcze jeden przykład zjawiska, o którym wspominaliśmy przy okazji rankingu zamożności – wzrostu uzależnienia samorządów od dotacji celowych - podkreślają.
Liderzy Inwestycji 2021
Wspólnota. Liderzy Inwestycji

Śląsk, powiat i Tarnowskie Góry

Jak na tle innych samorządów wypada nasz region? Nie najlepiej. Śląsk zajmuje piętnaste, przedostatnie miejsce na liście województw. Za nami plasuje się tylko Dolny Śląsk.

Powiat tarnogórski umieszczono na 270 miejscu w kategorii powiatów. Widać jednak pewną poprawę. Ostatnio zajmowaliśmy miejsce 282.

Samo miasto znalazło się na miejscu 174 w kategorii miast powiatowych.

– Kluczową informacją jest tutaj pozycja województwa śląskiego w rankingu. Niestety, zajmuje ono 15., czyli przedostatnie miejsce, co oznacza, że nasz region ogólnie nie jest najsilniejszy. Na tym tle pozycja naszego miasta w rankingu jest stabilna, bowiem w minionym trzyleciu zajmowaliśmy bardzo zbliżoną pozycję. Oznacza to, że prowadzimy zrównoważoną politykę i bezpiecznie gospodarujemy finansami – komentuje burmistrz Arkadiusz Czech.
– Pamiętajmy o tym, że najbliższy rok, 2 lata, będą okresem, w którym rozliczymy nasze największe realizowane głównie ze środków unijnych zamierzenia inwestycyjne. Jestem przekonany, że wpłynie to zdecydowanie na naszą pozycję w rankingach „Wspólnoty” – dodaje.

Jak uplasowały się inne gminy naszego powiatu?

  • Radzionków - 143 miejsce (kategoria inne miasta)
  • Kalety - 229 miejsce (kategoria inne miasta)
  • Miasteczko Śląskie - 434 miejsce (kategoria inne miasta)


  • Ożarowice - 132 miejsce (kategoria gminy wiejskie)
  • Świerklaniec - 691 miejsce (kategoria gminy wiejskie)
  • Tworóg - 807 miejsce (kategoria gminy wiejskie)
  • Zbrosławice - 1246 miejsce (kategoria gminy wiejskie)
  • Krupski Młyn - 1524 miejsce (kategoria gminy wiejskie)

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon