Razem zawalczą o turystów. Powstała Lokalna Organizacja Turystyczna "Miasta Gwarków"

Samorządy, lokalne stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy będą tworzyć nową organizację, która ma za zadanie ożywić ruch turystyczny w naszej okolicy.

Lokalna Organizacja Turystyczna "Miasta Gwarków"

Marketing terytorialny staje się dla miast i gmin coraz ważniejszy. W celu osiągania lepszych wyników, współpracy różnych interesariuszy oraz skutecznego budowania pozytywnego wizerunku regionu powstają organizacje zrzeszające nie tylko samorządy, ale także przedstawicieli mieszkańców. Jedna z nich została powołana do życia wczoraj, 9 grudnia.

- Lokalna Organizacja Turystyczna Miasta Gwarków skupiać będzie samorządy, stowarzyszenia oraz przedsiębiorców branży turystycznej z obszaru Bytomia, Tarnowskich Gór, Zbrosławic. Jej głównym celem będzie ochrona i promocja obiektów z Tarnowskich Gór, Bytomia i Zbrosławic wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO - opowiadają jej twórcy.
- Oprócz tego, będzie prowadzić działania z zakresu marketingu turystycznego i rozwoju turystyki. Będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, a co ważne aplikować o środki zewnętrzne np. na poprawę infrastruktury turystycznej, działalność wydawniczą, tworzenie systemu informacji turystycznej, tworzenie lokalnych produktów turystycznych - dodają.

Podczas pierwszego, założycielskiego spotkania uchwalono statut organizacji, dokonano wyboru składu komisji rewizyjnej, a także zarządu. Zasiądą w nim:

  • Piotr Korab – naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach,
  • Małgorzata Węgiel-Wnuk – naczelnik Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu,
  • Zbigniew Pawlak – prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej,
  • Piotr Jędrzejczyk – główny specjalista w Wydziale Społecznym Urzędu Gminy w Zbrosławicach,
  • Krystyna Kosmala – Starosta Powiatowa Tarnowskich Gór
  • Kamil Czarnecki – prezes Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych.

Komisję rewizyjną tworzą:

  • Anna Włodek - członkini Zarządu Stowarzyszenia Gliwicka 66
  • Beata Kiszel – dyrektorka Muzeum w Tarnowskich Górach
  • Kinga Swoboda – wiceprezes Stowarzyszenia Dziedzictwo

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon