Reprezentanci Tarnowskich Gór opowiedzą o naszym mieście na międzynarodowym spotkaniu

W przyszłym tygodniu w Krakowie odbędzie się konferencja, w której udział wezmą przedstawiciele dziesięciu europejskich państw. Pojawią się tam także tarnogórzanie. Tematem przewodnim będzie UNESCO.

Urszula Gołkowska
Kopalnia srebra tarnowskie góry

Jak zarządzać i chronić obiekty UNESCO?

Nad tym zagadnieniem pochylą się uczestnicy posiedzenia Komisji Ogólnej ds.
Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego IŚE. Poruszane kwestie będą dotyczyć regionu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Co to takiego?

- Głównym zadaniem IŚE jako ugrupowania regionalnego pozostaje wspieranie procesu integracji europejskiej. W kontekście powyższego cele IŚE to m.in. pogłębianie spójności regionalnej i zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi niezależnie od postępów w procesie integracji europejskiej; „promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jako katalizatora procesów zmian demokratycznych”; rozwijanie „mostu spajającego makroregiony”, a także dążenie do ustanowienia praktycznej i instytucjonalnej współpracy IŚE z UE i Komisją Europejską - tłumaczy asystent Wioletta Delinger.

Aktualnie Inicjatywa Środkowoeuropejska zrzesza 17 państw, w tym oczywiście Polskę. W ramach IŚE współpracują z sobą szefowie rządów, ministerstw oraz parlamentarzyści. To właśnie w ramach Wymiaru Parlamentarnego odbędzie się krakowskie spotkanie.

Tarnogórzanie o UNESCO

Wśród uczestników posiedzenia nie zabraknie przedstawicieli naszego miasta. Obrady prowadził będzie poseł Tomasz Głogowski. Aktualnie pełni on obowiązki Przewodniczącego Komisji ds. Kultury.

W części otwierającej spotkanie głos zabierze również Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które opiekuje się Zabytkową Kopalnią Srebra oraz Sztolnią Czarnego Pstrąga. Przemówienia wysłuchają przedstawiciele 10 krajów: Polski, Włoch, Albanii, Chorwacji, Czech, Węgier, Serbii, Rumunii, Ukrainy i Czarnogóry. Oprócz parlamentarzystów na spotkanie zaproszono również przedstawicieli sekretariatu wykonawczego IŚE w Trieście, władz miejskich Krakowa, a także Ligii Polskich Miast i Miejsc UNESCO.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon