Sanepid w powiecie tarnogórskim. Co na to wojewoda?

Niedawno pisaliśmy o tym, że radni Tarnowskich Gór wysłali apel do rządu i wojewody śląskiego o utworzenie stacji sanitarno-epidemiologicznej w naszym mieście. Co na to wojewoda?

Sanepid1

Postanowiliśmy sprawdzić, czy pismo, które zostało sporządzone przez Radę Powiatu Tarnogórskiego trafiło do rąk wojewody śląskiego.

- Wojewoda Śląski otrzymał apel w sprawie utworzenia na terenie powiatu tarnogórskiego powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej - mówi Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego. - Aktualnie trwa analiza możliwości i zasadności utworzenia nowej jednostki budżetowej, tj. powiatowej stacji sanitarnej w powiecie tarnogórskim - tak pod względem prawnym, organizacyjnym, jak i finansowym - dodaje.

Aktualnie urzędnicy analizują m.in. dostęp do służb sanitarnych również w czasie trwania pandemii oraz możliwości i wpływ utworzenia nowej stacji, biorąc pod uwagę sektor finansów publicznych.

Decyzja może zostać podjęta po kontroli

Aktualnie odbywa się kontrola Głównego Inspektora Sanitarnego. To właśnie ona może mieć znaczący wpływ na decyzję w sprawie utworzenia stacji sanitarno-epidemiologicznej w powiecie tarnogórskim.

- Wyniki tej kontroli mogą bowiem okazać się istotne przy dokonywaniu oceny zasadności utworzenia nowej jednostki sanitarnej na obszarze województwa śląskiego - wyjaśnia Alina Kucharzewska. - Kontrola Głównego Inspektora Sanitarnego obejmuje ocenę działalności Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie gromadzenia, weryfikacji, zestawiania, przetwarzania oraz udostępniania, w tym sprawozdawczości i raportowania danych dotyczących zakażeń wirusem SARS - CoV - 2 - dodaje.

Przypomnijmy, że radni podjęli uchwałę dotyczącą zwrócenia się z apelem do rządu i wojewody w tej sprawie 24 czerwca. Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Tarnowskich Górach miałaby obejmować obszar powiatu. Placówka przejęłaby także obsługę lotniska.

W województwie śląskim łącznie działa 20 stacji sanitarno-epidemiologicznych, które swoim zasięgiem obejmują obszary o różnej gęstości zaludnienia. Na terenie powiatu tarnogórskiego nie funkcjonuje na chwilę obecną stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Z pomysłem apelu wyszła pani starosta Krystyna Kosmala. Faktycznie w początkach epidemii docierało do nas wiele sygnałów odnośnie problemów w kontaktach z sanepidem w Bytomiu. Ze względu na ogromny obszar, jaki obsługuje bytomski sanepid wydolność placówki jest utrudniona – mówił Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór. – Starosta zapewniła, że znajdzie lokal na siedzibę stacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Trwa też remont budynku miejskiego, gdzie mieścił się MDK przy ul. Sienkiewicza 12, planujemy tam przenieść MOPS, jeśli będzie konieczność – sanepid też się zmieści – dodał.

WCZEŚNIEJ PISALIŚMY:

Tarnowskie Góry będą miały swój sanepid? Apel trafi do rządu

Będzie Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w naszym powiecie? Rada podjęła uchwałę

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach - obostrzenia 2022

Ograniczenia w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Lokalna Organizacja Turystyczna "Miasta Gwarków"

Lokalna Organizacja Turystyczna "Miasta Gwarków"

Tarnowskie Góry ograniczenie prędkości

Radni w sprawie stref ograniczenia prędkości. Co propnują?

Tarnowskie Góry. Szczepienia przeciwko covid-19

Gwarki 2021 i szczepienia przeciwko COVID-19.

Tarnowskie Góry. Projekt Stop Smog

Stop Smog. Inwestycja dotyczy 350 domów na terenie GZM

Tarnowskie Góry Budżet Obywatelski 2021

Budżet Obywatelski - projekty dopuszczono do głosowania

Podcienia, Tarnowskie Góry

Ruszy remont podcieni. Właściciele wyrazili zgodę