SP nr 10 nareszcie się doczekała. W Tarnowskich Górach powstanie miasteczko ruchu rowerowego

Urząd Miasta ogłosił przetarg na nową inwestycję. Będzie ona służyć młodym cyklistom. Zaproponowany przez mieszkańców projekt wygrał w Budżecie Partycypacyjnym roku 2019.

UM Tarnowskie Góry
Sp 10 miasteczko rowerowe tg

Miasteczko rowerowe w Tarnowskich Górach

Przy Szkole Podstawowej nr 10 powstanie jeszcze w tym roku ciekawa infrastruktura. Przyjmowane są oferty na realizację zadania pod nazwą "Roboty budowlane - Budowa miasteczka ruchu drogowego". Wartość inwestycji szacuje się na 284 552,44 zł. Zakres prac obejmuje:

 • odwodnienie terenu
 • niwelacje terenu
 • układ ścieżek rowerowych
 • układ znaków poziomych i pionowych
 • zamontowanie sygnalizacji świetlnej
 • wykonanie skrzyżowania okrężnego
 • wykonanie przejazdu kolejowego
 • wykonanie ósemki do ćwiczeń
 • zamontowanie stojaków rowerowych
 • zamontowanie ławek
 • zamontowanie koszy na śmieci
 • zamontowanie tablicy z regulaminem

Oferty można składać do 29 czerwca. Będę one oceniane według następujących kryteriów:

 • cena - 90%
 • wydłużenie okresu rękojmi - 6%
 • zwiększenie wysokości kary umownej - 4%
UM Tarnowskie Góry

Wybrane przedsiębiorstwo będzie mieć 85 dni na realizację zadania. Oznacza to, że uczniowie będę mogli korzystać z infrastruktury na początku roku szkolnego. Na budowę miasteczka zainteresowani musieli czekać. Co było przyczyną opóźnienia?

- Projekt rowerowego miasteczka ruchu drogowego wygrał w Budżecie Partycypacyjnym roku 2019, ale z powodu prowadzonej w międzyczasie termomodernizacji budynku przy ul. Kochanowskiego 15 musiał został odłożony - tłumaczą przedstawiciele Urzędu Miasta.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon