Strefa dla przedsiębiorców za 14,3 mln zł. Teren jest już uzbrojony

Do końca tego roku mają zostać udostępnione przedsiębiorcom tereny inwestycyjne w Tarnowskich Górach. Chodzi o 6,5 hektarową działkę przy ulicy Polnej. Teren został już uzbrojony i kończy się właśnie budowa drogi wewnętrznej na obszarze strefy. Inwestycja ma zwiększyć liczbę przedsiębiorstw i powstawania nowych inwestycji w regionie. Całkowita wartość zadania to 14,3 mln zł.

Inwestx

Uzbrojenie tarnogórskich terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 54 904,2 metrów kwadratowych, znajdujących się przy ul. Polnej, które mają zostać udostępnione przedsiębiorcom, jest realizowane dzięki projektowi unijnemu „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych”. Całkowita wartość zadania to 14,3 mln zł, dofinansowanie unijne natomiast wynosi 9,5 mln zł.

– Przetargi na sprzedaż działek ruszyć powinny w czerwcu, tak by móc przekazać tereny inwestorom do końca tego roku – informuje Jarosław Wasążnik, kierownik miejskiego Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych. – Na uzbrojonym przez gminę terenie wydzielono obecnie cztery działki dla małych i średnich przedsiębiorstw. W zależności od zainteresowania przedsiębiorców, może być to więcej, rzecz jasna mniejszych, działek. Bierzemy pod uwagę wyłącznie firmy przyjazne środowisku naturalnemu – dodaje.

Inwestycja ma zwiększyć liczbę przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu przedsiębiorczości i powstania nowych inwestycji w regionie. Będzie miała także pozytywny wpływ na zmniejszenie stopy bezrobocia na obszarze powiatu tarnogórskiego, dzięki utworzeniu miejsc pracy, w przedsiębiorstwach lokalizujących swoje siedziby na terenie objętym projektem.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Co zostanie zrobione w ramach projektu? W pierwszym etapie robót będzie wycinka drzew i czyszczenie terenu z podrostu, czyli przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję. Następnie zostanie zbudowana droga wewnętrzna. W planach jest również budowa sieci i instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej oraz sieci elektroenergetycznej, roboty rozbiórkowe oraz budowę ogrodzenia. Budowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikami i oświetleniem otworzy dojazd do Lasowic z centrum miasta.

fot. UM Tarnowskie Góry

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon