Stypendia już rozdane. Powiat nagradza uczniów

6

Jak co roku zdolna młodzież z całego powiatu tarnogórskiego mogła złożyć wniosek o przyznanie stypendium naukowego. Znamy już listę szczęśliwców, którzy zakwalifikowali się do grona stypendystów.

Wybrani przez starostwo 

Do 10 lipca młodzież tarnogórska ze szkół ponadgimnazjalnych mogła zgłaszać swoje kandydatury do otrzymania stypendium naukowego. W tym celu trzeba było nie tylko złożyć wniosek, ale także wykazać się bardzo dobrymi wynikami z nauki. Minimalna średnia ocen wynosiła 4,8. Dodatkowo uczeń musiał spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów: 

  • posiadać osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowymi międzynarodowym - laureaci i finaliści,
  • posiadać wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej,
  • posiadać znaczące osiągnięcia artystyczne lub sportowe,
  • być autorem prac naukowych,
  • prowadzić działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska,
  • współpracować z organizacjami pozarządowymi lub prowadzi działalność w ramach wolontariatu,
  • uczestniczyć we współpracy międzynarodowej,
  • uczestniczyć w działaniach z zakresu edukacji obywatelskiej i patriotycznej, w tym reprezentować powiat tarnogórski podczas uroczystości państwowych.

Dokumenty należało składać w kancelarii Starostwa Powiatowego. Co roku samorząd ustala, ilu uczniów nagradza finansowo za ich wyniki oraz ile pieniędzy rezerwuje w budżecie na ten cel. Po wielu tygodniach znamy już listę tegorocznych stypendystów. Można ją zobaczyć na stronie internetowej starostwa.

- Już teraz zapraszamy wszystkich stypendystów na uroczystość wręczenia stypendiów. Odbędzie się ona 15 września 2020 r. o godz. 14:30 w Zespole Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach, przy ulicy Opolskiej 26 w auli - czytamy w oświadczeniu samorządu. 

Coś dla studentów

Władze powiatu przyznają także nagrody dla najlepszych studentów zamieszkujących nasz powiat. Podobnie jak w przypadku ich młodszych kolegów, mogą oni składać wnioski w budynku przy ulicy Karłuszowiec 5 (parter, pokój nr 1). Wymogi, jakie trzeba spełnić, to uzyskanie średniej ocen na poziomie co najmniej 4,8, posiadanie osiągnięcia w pracy badawczej, działalności artystycznej lub społecznej. Jeszcze jedna ważna informacja: wsparcie finansowe mogą otrzymać tylko studenci po pierwszym roku studiów licencjackich. Termin składania wniosków mija 15 października.

 

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej: