Świadczenia za zakwaterowanie Ukraińców. Jak i gdzie złożyć wniosek o zwrot kosztów?

W naszym mieście można już ubiegać się o refundację związaną z przyjęciem do domu uchodźców. Dokumenty przyjmowane są w dwóch punktach.

Tarnowskie Góry ukraina zwrot kosztów

Świadczenia za pomoc obywatelom Ukrainy

W naszym kraju wiele osób gości u siebie sąsiadów zza wschodniej granicy. Nie inaczej jest także w naszym mieście. Tarnogórzanie aktywnie wspierają obywateli Ukrainy, którzy pozostali w swojej ojczyźnie, jak i nowych mieszkańców.

Osoby przyjmujące u siebie uchodźców mogą składać wnioski o zwrot kosztów. Formularze dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta. Jeżeli gościmy u siebie obywatela Ukrainy, który przekroczył polską granicę po 24 lutego, możemy otrzymać zwrot w wysokości 40 złotych za dzień.

- By otrzymać świadczenie konieczne jest złożenie wniosku wraz z załącznikiem, czyli kartą osoby przyjętej do zakwaterowania. W karcie podajemy imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, której udzieliliśmy schronienia. Każdą zakwaterowaną osobę wymieniamy w osobnym załączniku - tłumaczą urzędnicy.
- W karcie należy też zaznaczyć liczbę dni, w trakcie których udzieliliśmy noclegu i wyżywienia obywatelowi Ukrainy. Nie trzeba do wniosku dołączać żadnych dodatkowych dokumentów ani dowodów świadczących o poniesionych kosztach - dodają.

Świadczenie wypłacane jest za czas, który Ukraińcy już spędzili w naszych domach (nie dłużej niż za 60 dni). Co powinniśmy zrobić, jeśli goście jeszcze u nas pozostają? W takiej sytuacji możemy złożyć wniosek o zrefinansowanie poniesionych już kosztów, a potem kolejny za następne dni pobytu lub poczekać do momentu, aż obywatele Ukrainy opuszczą nasze mieszkanie i dopiero wtedy złożyć dokumenty.

Warto wiedzieć również o tym, że samorząd ma prawo uzależnić przyznanie czy wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Mogą dokonać jej upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Kiedy możemy spodziewać się zwrotu kosztów?

- Wniosek o przyznanie świadczenia podlega rozpatrzeniu w ciągu miesiąca od daty jego złożenia. Po tym czasie gmina wypłaci pieniądze – jeżeli nie zostaną stwierdzone przesłanki negatywne do uzyskania wsparcia (podanie nieprawdziwych informacji lub występowanie zagrażających życiu lub zdrowiu warunków zakwaterowania) - informują urzędnicy.

Wnioski są przyjmowane w kancelariach Urzędu Miejskiego: Rynek 4 oraz Sienkiewicza 2 w godzinach:

  • poniedziałek: 7:30–17:00
  • wtorek - piątek: 7:30–15:30

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon