Świerklaniec. Znamy wyniki konkursów na dyrektorów placówek w gminie

W gminie Świerklaniec odbyły się konkursy na dyrektorów trzech placówek oświatowych. 23 sierpnia wójt Marek Cyl wręczył wybranym kandydatom powołania.

W Świerklańcu bez zmian

W maju tego roku ogłoszono konkurs na stanowiska zarządzających trzema gminnymi placówkami:

  • Przedszkolem w Nakle Śląskim
  • Szkołą Podstawową im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim
  • Szkołą Podstawową im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle

Urząd Gminy poinformował o wynikach. Przedszkolem i podstawówkami w dalszym ciągu zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy. Na swoich stanowiskach pozostaną: Ewa Wilczek, Krzysztof Kozak i Zdzisław Zdanowski.

- Wójt życzył dyrektorom wielu sił na cały nadchodzący nowy rok szkolny. Dziękował za wysiłki włożone w zarządzanie placówkami oświatowymi, licząc na dalszą świetną współpracę - oświadczają urzędnicy gminni.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon