ministerstwo infrastruktury

Tarnowskie góry unesco

Dobra dla Tarnowskich Gór zmiana w przepisach. Na tablicach pojawi się piktogram UNESCO

Długie starania o umieszczeniu graficznej informacji o obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO dobiegły końca. Ministerstwo Infrastruktury wyraziło zgodę. Co to oznacza dla Tarnowskich Gór?