zsp 4 tg serce

Serduszko w Rybnej

Kolejne serce na nakrętki. Gdzie się pojawiło?

W naszym mieście mamy następny serduszkowy kosz na zakrętki! Akcja staje się coraz popularniejsza.