Tarnogórzanka z Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty. Pani Iwona Pilc wyróżniona

Nauczycielka z naszego miasta otrzymała wyróżnienie za swoją pracę z dziećmi i młodzieżą. Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej w Boruszowicach.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boruszowicach
Iwona Pilc nagroda kuratora oświaty

19 października 2022 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbywały się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystego spotkania wicewojewoda śląski Robert Magdziarz i śląska kurator oświaty Urszula Bauer wręczali odznaczenia i nagrody dla wyróżniających się pedagogów. W tym roku 68 osób zostało uhonorowanych medalami Komisji Edukacji Narodowej, natomiast nagrody ministra przekazano 37 nauczycielom. Śląska Kurator Oświaty wyróżniła 69 nauczycieli.

Na uroczystą galę zaproszono także mieszkankę naszego miasta, panią Iwonę Pilc. Pedagog pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Boruszowicach (gmina Tworóg). Wcześniej kształciła młodzież w Gimnazjum w Brynku. Przybliża uczniom między innymi historię oraz wiedzę o społeczeństwie. Za swoje zaangażowanie i twórcze podejście do pracy z podopiecznymi nauczycielka została uhonorowana Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty.

- Nagroda Ministra Edukacji i Nauki, nagroda Kuratora Oświaty jest przyznawana nauczycielom, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej - tłumaczą przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon