Tarnowskie Góry po 2030 roku - jakie będą? Mieszkańcy mogą o tym zadecydować

Trwają konsultacje dotyczące dokumentu "Projekt Strategii Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+". Każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie góry strategia 2030

Tarnowskie Góry 2030+

Od kilku miesięcy trwają prace nad dokumentem, który określi dalsze kierunki rozwoju naszego miasta. Samorząd przeprowadził ankiety wśród mieszkańców, pytając o ich uwagi i spostrzeżenia. Odbyły się także otwarte spotkania z przedstawicielami samorządu. Nadszedł czas na kolejny etap konsultacji społecznych.

– Powstaje jeden z najważniejszych dokumentów w naszym mieście. Każdy z nas może mieć wpływ na jego kształt – mówi burmistrz Arkadiusz Czech. - Zapraszam do zgłaszania uwag i opinii do jednego z najważniejszych dokumentów w naszym mieście, powstającej od wielu miesięcy i będącej na ukończeniu "Strategii Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+" - tłumaczy.

Projekt dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie urzędu przy ul. Sienkiewicza 2 (poniedziałek: 7:30-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30). Znajdziemy tam również wszystkie potrzebne dokumenty i formularz. Uwagi dotyczące projektu składać można na kilka sposobów:

  • przynosząc do siedziby Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 77
  • wysyłając pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego: 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4 (decyduje data wpływu do urzędu)
  • wysyłając mailem na adres: fundusze@um.tgory.pl lub poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
  • ustnie lub pisemnie podczas spotkania otwartego, które odbędzie się 15 listopada o godz. 17:00 w Sali Sesyjnej ratusza

Konsultacje potrwają do 5 grudnia. Ostateczna wersja projektu Strategii ma trafić na sesję Rady Miejskiej jeszcze przed końcem tego roku.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon