Tarnowskie Góry - Pyrzowice. Nowa umowa w sprawie budowy połączenia kolejowego

Tarnowskie gory pyrzowice pociag

Budowa połączenia kolejowego między Zawierciem, Pyrzowicami oraz Tarnowskimi Górami ma już zapewniony nadzór. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały dziś umowę w tej sprawie.

Linia Zawiercie - Tarnowskie Góry pod dozorem 

Dzisiaj o godzinie 14:00 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zawarła umowę na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad opracowaniem projektów wykonawczych i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie”. 

W obowiązki inżyniera kontraktu wejdzie między innymi czuwanie nad procesem inwestycyjnym – kontrola techniczna nad wykonywanymi robotami, dbałość o odpowiednią jakość wykonywania oraz uwzględnianie stosowanych rozliczeń finansowych Unii Europejskiej, która współfinansuje projekt.

Umowa na pełnienie nadzoru nad opracowaniem projektów wykonawczych i budową jest istotnym krokiem w realizacji inwestycji. W znaczący sposób poprawi się skomunikowanie lotniska w Pyrzowicach z miastami województwa śląskiego, sprawność kolei aglomeracyjnej, a także połączenia dalekobieżne. Projekt ma również istotne znaczenie dla zwiększenia roli kolei w przewozach towarowych – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podpisany dziś dokument ma wartość 9,6 miliona złotych netto. Wykonawcą została firma TPF sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Podpisana umowa na nadzór powinna zapewnić sprawną realizację przedsięwzięcia. Projekt łączy środki komunikacji i umożliwia dojazd koleją do portu lotniczego „Katowice Airport". Zwiększamy dostępność do kolei. To także impuls do rozwoju gospodarczego regionu. Do realizacji projektu wykorzystujemy środki unijne. Tworzymy kolej bezpieczną, komfortową i przewidywalną – oświadcza Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Prace już ruszyły 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły pierwsze działania w celu realizacji zapowiadanej inwestycji. W pierwszej kolejności obejmą one infrastrukturę w Zawierciu. Przebudowane zostaną tory oraz most kolejowy, powstanie także nowa sieć trakcyjna. Następnie przy stacji Zawiercie pojawi się peron nr 3 i nowy tor, a dwa kolejne będą przebudowywane. Roboty obejmą również sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. To dopiero początek realizacji dużej modernizacji.

fot. PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej: