Tarnowskie Góry. Szkoły i przedszkola otwarte dla ukraińskich uchodźców. Gdzie mogą się zgłosić?

Placówki edukacyjne działające na terenie naszego miasta przyjmą młodych Ukraińców. Brak znajomości języka polskiego nie jest przeszkodą.

Tarnowskie Góry szkoła uchodźcy

Pomoc dla ukraińskich uczniów

Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało wytyczne co do przyjmowania do szkół dzieci i młodzieży, którzy przyjechali do Polski. W tym zakresie realizowane będą następujące dziania:

  • prawo do bezpłatnej edukacji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
  • dodatkowe zajęcia z języka polskiego
  • zajęcia wyrównawcze
  • bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i ich rodziców
  • możliwość kontynuowania studiów oraz wnioskowania o wsparcie finansowe
  • możliwość kontynuowania badań naukowych w polskich uczelniach i instytutach naukowych
Edukacja dla uchodźców z Ukrainy
MEN

Gdzie można zapisać dziecko w Tarnowskich Górach?

Nasze miasto chce zapewnić dalszą edukacje młodym uchodźcom. Maluchy i nastolatki mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach.

- Dzieci od 3 do 6 lat będą przyjmowane do tarnogórskich przedszkoli na wolne miejsca, a ponadto w Przedszkolu nr 17 "Bajkowe Wzgórze" w Tarnowskich Górach (ul. Norweska 2) zostanie zorganizowany dodatkowy oddział dla dzieci - podaje Urząd Miasta.
- Dzieci i młodzież od 7 do 15 lat są przyjmowane do szkół podstawowych w obwodach, w których mieszkają. Żeby dowiedzieć się, która szkoła jest szkołą obwodową, należy wejść na stronę internetową - informuje.

Jeżeli rodzice czy opiekunowie będą mieli trudności w zapisaniu podopiecznych do odpowiedniej placówki, mogą zwrócić się z prośbą o pomoc do pracowników Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach (ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 70, tel.: 32 39 33 643, 32 39 33 750, e-mail: edukacja@um.tgory.pl).

Nieznajomość lub słaba znajomość języka polskiego nie jest przeszkodą w rozpoczęciu czy ponownym podjęciu edukacji.

- Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, a jeśli zajdzie taka potrzeba – realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego. Uczniowie z Ukrainy mogą ponadto korzystać z pomocy osoby mówiącej w języku ukraińskim, która będzie zatrudniona jako pomoc nauczyciela - zapewniają urzędnicy.

Tarnowskie Góry. Powiatowy Urząd Pracy zaprasza zainteresowanych obywateli Ukrainy

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon