Powiat tarnogórski z Europejskim Znakiem Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym

Cztery jednostki otrzymały wyróżnienie ELoGE - Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. Wśród nich znalazły się także władze naszego powiatu.

Starostwo wyróżnione

Trwa V Krajowy Kongres Sekretarzy organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wczoraj, 28 września, odbyło się wręczenie międzynarodowego certyfikatu ELoGE.

Ma on na celu propagowanie rozwój sprawnego funkcjonowania gmin, miast oraz powiatów według klucza opartego na Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. W praktyce oznacza to, że jednostki ubiegające się o międzynarodowy certyfikat w swojej działalności muszą uwzględniać 12 zasad:

 • Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja
 • Responsywność, szybkość reagowania
 • Efektywność i skuteczność
 • Otwartość i jawność
 • Przestrzeganie prawa
 • Etyczne postępowanie
 • Kompetencje i potencjał
 • Innowacyjność i otwartość na zmiany
 • Orientacja na trwałość i długofalowość działań
 • Należyte zarządzanie finansami
 • Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna
 • Rozliczalność, odpowiedzialność

Powiat tarnogórski otrzymał certyfikat w 2018 roku i postanowił strać się o jego ponowne uzyskanie. Jednym z koniecznych działań, jakie jednostka musiała podjąć w tej kwestii, było rozesłanie ankiety, poprzez którą mieszkańcy oceniali samorząd.

Powiat tarnogórski walczy o międzynarodowy certyfikat. Pomóc może każdy mieszkaniec

W tym roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wyróżniła wspomnianym tytułem cztery jednostki:

 • Urząd Miejski w Andrychowie
 • Urząd Miejski w Dzierzgoniu
 • Urząd Gminy Skrzyszów
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Dyplom i statuetkę odebrała sekretarz Powiatu Tarnogórskiego Barbara Machura.

- Podczas odbywającej się sesji Rady Powiatu, Starosta Krystyna Kosmala od razu poinformowała Przewodniczącego Rady oraz Radę Powiatu o przyznanym wyróżnieniu i pogratulowała pani Barbarze Machura kolejnego wielkiego sukcesu - opowiadają przedstawiciele powiatu. - Cieszymy się wyróżnieniem i serdecznie gratulujemy Pani Sekretarz, całemu Zarządowi, wszystkim pracownikom starostwa oraz mieszkańcom powiatu, którzy przyczynili się do takiej oceny naszego starostwa - podkreślają.

Wyniki Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego. Które projekty wygrały?

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon