Tutaj rodziła się Solidarność. Uczcili pierwszy strajk na Górnym Śląsku

W ubiegły piątek władze miasta uczciły pracowników tarnogórskich zakładów, którzy dokładnie 40 lat temu zainicjowali pierwszy strajk na Górnym Śląsku. To dzięki nim rozpoczęły się protesty w jastrzębskich kopalniach oraz hucie Katowice.

Zaczęło się w Tarnowskich Górach

Jest rok 1980. Polska wie już o wydarzeniach na Wybrzeżu. Wiedzą też pracownicy Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos. Tarnogórzanie planują dołączyć się do strajkujących. 21 sierpnia przerywają pracę najpierw robotnicy spawalni. W ich ślady idzie wydział mechaniczny, galwanizernia i montaż, w sumie 500 osób. Protestujący spisują swoje wnioski, z których powstaje dokument "Postulaty i żądania pracowników Fazos-u dotyczące zakładu pracy". Sytuacja zaczyna do tego stopnia niepokoić władze zakładu, że na rozmowy z pracownikami przybywa nie tylko dyrektor placówki, ale także wiceminister górnictwa, prezydent miasta oraz sekretarz ekonomiczny KM PZPR. Po negocjacjach z przedstawicielami, następnego dnia rano zawieszono strajk, by dać stronie rządowej tydzień czasu na zrealizowanie postulatów. Tarnogórzanie jednocześnie zapowiedzieli, że są gotowi do zorganizowania ponownych przerw w pracy. Na szczęście nie było to potrzebne. Determinacja pracowników spowodowała, że większość ze zgłoszonych oczekiwań została spełniona. Strajk w Fazosie pociągnął za sobą również inne placówki naszego miasta. 26 sierpnia rozpoczęły się protesty w strzybnickim Zamecie, później także w Prefabecie i zakładzie Tagor.

- Latem w 1980 roku sytuacja na Śląsku była bardzo dynamiczna, a sprawy błyskawicznie zaczęły nabierać tempa - opowiada Lucjan Bugajski, który brał udział w strajku w Zamecie. - W Strzybnicy na pierwszej zmianie w hali nr 2 zebrała się załoga zakładu wraz z dyrekcją. Wysunięto różnego rodzaju postulaty. Strajki były podstawą utworzenia Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej Tarnowskie Góry - dodaje.

Pamiętamy o protestujących

21 sierpnia reprezentanci uczcili czterdziestą rocznicę tych wydarzeń. O godzinie 12:00 odbyła się uroczysta Msza w kościele pw. św. Piotra i Pawła. Następnie pod Dzwonnicą Gwarków złożono kwiaty. Rada Miejska uczci strajkujących tarnogórzan specjalna uchwałą.

W lipcu o historycznym zrywie, który objął nasze miasto, można było przeczytać na specjalnych tablicach przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Instalacja pod nazwą „Tu rodziła się „Solidarność” – This is where „Solidarity” was born” przedstawiała opowieść o ludziach walczących o wolność, prawdę i sprawiedliwe życie.

- Dziękuję, że dziedzictwo „Solidarności” jest obecne w Tarnowskich Górach, chociażby w postaci ronda, ulic, tablicy umieszczonej na Ratuszu – mówił Piotr Sznajder, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej. – Uczestników tamtych zdarzeń proszę, a nawet zobowiązuję, by opowiadali o tamtych chwilach, które utorowały nam drogę do niepodległości. To piękna karta historii, która umożliwiła nam życie w kraju, jakim dziś jest Polska – dopowiada.

fot. UM Tarnowskie Góry

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Tarnowskie Góry, Boże Narodzenie 2021

Świąteczne ozdoby nie tylko w centrum miasta? Są takie plany

Kalety, Laboratoria Przyszłości

185 100 złotych dla szkół w Kaletach. Na co zostaną wydane?

Nowa nawierzchnia na ulicy Piłsudskiego i części ulicy Bytomskiej

Nowa nawierzchnia na ulicy Bytomskiej i Piłsudskiego

Projekt bez tytułu 4

Podsumowanie tygodnia 11.-17.10

Tarnowskie Góry - kontrola drogowa

Wzmożone kontrole policji. Rusza akcja „Trzeźwość”

III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - wyniki

Wyniki Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego 2021

Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego. Głosowanie ruszyło