W Strzybnicy powstaje Dom Pomocy Społecznej. Widać już fundamenty

W jednej z dzielnic naszego miasta trwają roboty budowlane. W przyszłości pojawi się tam placówka dla osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Nowy Dom Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

W 2021 roku Powiat Tarnogórski otrzymał dotację z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". 12 750 000 zł zostanie wydane na finansowanie pierwszego etapu budowy Domu Pomocy Społecznej. Całkowity koszt inwestycji to ponad 21 mln zł. Ośrodek powstanie w Tarnowskich Górach przy ulicy Kościelnej 42. Kiedyś stał tam niszczejący budynek, gdzie mieściło się Centrum Kształcenia Ustawicznego. Obiekt został zburzony, a na jego miejscu powstanie nowy.

W sierpniu 2022 roku ogłoszono przetarg na realizację pierwszego etapu inwestycji. Złożone oferty oceniane były pod względem: ceny (60%), okresu gwarancji i rękojmi (28%) oraz wysokości kary umownej za nieterminową realizację zamówienia (12%). Do przetargu zgłosiły się cztery przedsiębiorstwa. Wybrano propozycję spółki Hydratec z Białegostoku. Przedsiębiorstwo wyceniło swoje usługi na 21 184 500,00 zł. Pierwszy etap prac ma zakończyć się 24 miesiące po podpisaniu umowy.

Placówka ma mieć zasięg ponadregionalny. Powstający budynek będzie służył osiemdziesięciu podopiecznym przewlekle chorym psychicznie. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- W ramach prac zostanie również wykonana budowa przyłączy oraz zagospodarowanie terenu. Obecnie trwa betonowanie fundamentów - przekazują przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon