Wsparcie miasta dla powiatu? Radni zadecydują o pomocy finansowej na nową inwestycję

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej jej członkowie pochylą się między innymi nad uchwałą dotyczącą wparcia budowy nowej infrastruktury w Tarnowskich Górach. Co ma powstać w Bobrownikach?

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry urząd miasta

Nowych chodnik w Tarnowskich Górach

W przyszłym tygodniu, 22 czerwca, odbędzie się pięćdziesiąta sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. Wśród przygotowanych na nią dokumentów znajdziemy między innymi projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej w formie dofinansowania zadania inwestycyjnego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Radzionkowskiej. 27 maja z prośbą taką zwrócił się do władz miasta Zarząd Powiatu.

Jak czytamy w dokumencie, dofinansowanie związane byłoby z budową ciągu 150 metrów na odcinku ulicy Radzionkowskiej na terenie Gminy Tarnowskie Góry od ulicy Knosały (granica z Miastem Radzionków) do skrzyżowania z ulicą Wolskiego. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na 500 000 zł. Nasze miasto miałoby pokryć połowę tych kosztów - 250 000 zł - ze środków budżetu gminy na 2022 rok.

Przedmiotowy ciąg pieszo-rowerowy stanowić będzie łącznik pomiędzy
Miastem Tarnowskie Góry a Miastem Radzionków. Jego wykonanie wpłynie
pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - czytamy w projekcie uchwały.

O tym, czy powyższa propozycja zostanie podjęta, zadecydują radni w przyszłym tygodniu.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon