Wymazobus w Starych Tarnowicach. Kogo czekają testy?

Wczoraj przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Starych Tarnowicach pojawił się wymazobus. Przebadano kolejnych pracowników opieki społecznej.

6,5 tysiąca bezpłatnych testów

W połowie października władze województwa informowały o planowanej akcji darmowych badań dla pracowników opieki społecznej. Na początku zakładano, że testy przejdzie około 4500 osób. Z czasem liczba ta wzrosła do ponad sześciu tysięcy. Na realizację projektu udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Do przedsięwzięcia mogły przystąpić następujące placówki:

  • powiatowe centra pomocy rodzinie
  • ośrodki pomocy społecznej
  • domy pomocy społecznej
  • ośrodki wsparcia (placówki dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienne domy pomocy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla osób bezdomnych oraz kluby samopomocy)
  • ośrodki interwencji kryzysowej i placówki specjalistycznego poradnictwa

- Zarząd podjął kolejną inicjatywę w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Tym razem jest ona skierowana do pracowników systemu pomocy i integracji społecznej - informowała Izabela Domogała, członkini Zarządu Województwa Śląskiego.

Wymazobus na Przyjaźni

W środę pojazd przyjechał także do Tarnowskich Gór, gdzie przebadano pracowników Domu Pomocy Społecznej.

- Warto podkreślić, że województwo wspiera system pomocy społecznej od samego początku wybuchu pandemii w ramach projektu Śląskie Pomaga. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 13 milionów złotych - opowiada Izabela Domogała. - Pierwsze pieniądze wypłaciliśmy już w maju. Dotacje można było przeznaczyć na dofinansowanie zatrudnienia nowych pracowników, zakup środków ochrony indywidualnej i przedmiotów do walki z COVID 19 - dodaje.

Do tej pory testom poddano około pięciu tysięcy pracowników z ponad dziewięćdziesięciu instytucji. Akcja potraw do 11 grudnia.

- Stale analizujemy sytuację dostrzegając, iż w tym trudnym czasie niezbędne jest przetestowanie na obecność covid-19 pracowników systemu pomocy społecznej, bo przecież to oni dostarczają szereg usług społecznych na rzecz mieszkańców - podkreśla marszałek województwa Jakub Chełstowski.

fot. Izabela Domogała

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon