Wyniki Inicjatywy Sołeckiej 2021. Które gminy z naszego powiatu otrzymały dotację?

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego udostępnił listę projektów, które otrzymają finansowe wsparcie w ramach konkursu. Wśród pozytywnie zaopiniowanych są także propozycje z naszego powiatu.

Inicjatywa Sołecka 2021

Inicjatywa Sołecka 2021

Zakończyła się kolejna edycja konkursu wspierającego sołectwa. Ze środków z budżetu Województwa Śląskiego zostaną zrealizowane zadania zakwalifikowane do następujących kategorii:

 • działania zwiększające aktywność społeczną mieszkańców
 • działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • zagospodarowanie miejsc publicznych istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców
 • tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu

W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 215 wniosków. Łączna kwota dofinansowania dla zgłoszonych propozycji wyniosła 5 388 801,57 zł. Ostatecznie dotację przyznano 113 projektom, natomiast suma rozdanych środków to 2 889 504,09 zł.

150 000 zł dla powiatu tarnogórskiego

Wsparcie finansowe otrzymają także sołectwa z naszego powiatu:

 • Budowa wielofunkcyjnego boiska w Przezchlebiu (gmina Zbrosławice) - 45 000,00 zł
 • Rozbudowa strefy rekreacji i sportu w Wieszowie (gmina Zbrosławice) - 15 000,00 zł
 • Stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców w Tworogu - 11 814,20 zł
 • Doposażenie placu zabaw w Świniowicach (gmina Tworóg) - 15 180,00 zł
 • Zwiększenie funkcjonalności terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Brynek (gmina Tworóg) - 6 000,00 zł
 • Modernizacja i doposażenie placu pamięci w sołectwie Mikołeska (gmina Tworóg) - 9 000,00 zł
 • Modernizacja i doposażenie terenów zielonych w sołectwie Koty (gmina Tworóg) - 6 000,00 zł
 • Wykonanie siłowni napowietrznej przy ul. Mieszka I w Hanusku (gmina Tworóg) - 6 000,00 zł
 • Wykonanie monitoringu przy placu zabaw w Boruszowicach przy ul. Składowej - (gmina Tworóg) - 6 000,00 zł
 • Doposażenie placu zabaw wraz z monitoringiem w sołectwie Orzech (gmina Świerklaniec) - 15 000,00 zł
 • Budowa monitoringu w sołectwie Świerklaniec - 15 000,00 zł
- Dotychczas z budżetu Województwa Śląskiego na zadania realizowane w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w latach 2018-2020 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 10 814 354,80 zł. Dzięki otrzymanej pomocy gminy mogą zrealizować wiele zadań, które będą służyć ich mieszkańcom oraz podniosą atrakcyjność obszarów wiejskich województwa śląskiego - podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Przypominamy, że aktualnie trwa także III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Listę projektów z powiatu tarnogórskiego, które pozytywnie przeszły pierwszy etap kwalifikacji, można zobaczyć TUTAJ.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon