Pensje burmistrza Arkadiusza Czecha i starosty Krystyny Kosmali wzrosną. O ile?

Temat podwyżek dla prezydentów, burmistrzów i wójtów to temat gorący. I nic dziwnego. Włodarze miast po przyjęciu sejmowej ustawy mogą zarabiać teraz nawet 20 tys. zł miesięcznie. Ile zatem będzie zarabiał burmistrz Arkadiusz Czech i starosta Krystyna Kosmala?

Grafika

Nowelizacja ustawy zakłada nie tylko podwyżki dla prezydentów, burmistrzów czy wójtów. Zwiększy także diety radnych wszystkich szczebli. Efekt? Radni miast mogą zarabiać miesięcznie ponad 4 tys. zł, natomiast prezydenci nawet 20 tys. zł miesięcznie.

Ile teraz zarabia burmistrz Tarnowskich Gór?

Jak czytamy w uchwale z 21 listopada 2018 roku, miesięczna wysokość wynagrodzenia burmistrza Tarnowskich Gór składa się z wynagrodzenia zasadniczego, które wynosi 4800 zł, dodatku funkcyjnego w kwocie 2100 zł oraz dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego − 960 zł. Do pensji Arkadiusza Czecha trzeba wliczyć także dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie - to kwota 2760 zł.

Burmistrz dostanie najwyższe możliwe wynagrodzenie

Pensja Arkadiusza Czecha dzięki nowelizacji z ponad 10 tys. zł wzrośnie o ok. 18 tys. zł. Projekt uchwały, którą przygotowano do obradowania na najbliższą sesję Rady Miasta zakłada, że burmistrz naszego miasta będzie teraz otrzymywał miesięcznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10430 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 3450 zł oraz dodatek specjalny wynoszący 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego, czyli 4164 zł.

Mając na uwadze zaangażowanie burmistrza na rzecz lokalnej społeczności, pozyskiwanie środków zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i europejskich na rozwój gminy m.in. na: remonty budynków mieszkalnych, termomodernizację obiektów szkolnych, rozbudowę układu drogowego, rozbudowę centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej, dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jak i budowę nowych domów mieszkalnych wielorodzinnych, a zwłaszcza zajęcie pierwszego miejsca w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego organizowanym przez fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, podjęcie uchwały o przyznaniu wynagrodzenia w wysokości 100% określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych jest jak najbardziej zasadne – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Wypłata Krystyny Kosmali także znacznie wzrośnie

Na nowelizacji zyska także portfel Krystyny Kosmali. Tarnogórski starosta powiatowy zarabia teraz blisko 10 tys. zł – jeśli projekt uchwały, przygotowany na najbliższą sesję (odbędzie się we wtorek 30 listopada) wejdzie w życie, Krystyna Kosmala będzie otrzymywać miesięcznie ponad 18 tys. zł.

Aktualne wynagrodzenie starosty powiatowego w Tarnowskich Górach zawarte jest w uchwale z dnia z dnia 18 grudnia 2018 r. Czytamy w nim, że miesięczna wypłata Krystyny Kosmali składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5 tys. zł. Dodatek funkcyjny opiewa na kwotę 2100 zł, natomiast dodatek specjalny 2840 zł.

W projekcie uchwały, przygotowanym na najbliższą sesję Rady Powiatu czytamy, że starosta tarnogórski dostanie miesięcznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10770 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 3450 zł, dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dodatek specjalny w wysokości 4266 zł, który stanowi 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i jest przyznany na czas nieokreślony.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon