Zapadliska w centrum Tarnowskich Gór. Co było ich przyczyną?

Dziś, 10 września, Urząd Miejski udostępnił wyniki badań dotyczących zapadlisk w naszym mieście. Powodów jest kilka...

Projekt bez tytułu 2021 09 10 T165548 856

Prace zakończono

Sprawa pojawiających się dziur, a ostatecznie nawet zapadnięcia się ściany Kurnej Chaty od tygodni martwiły i frustrowały mieszkańców. Z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki badań, jakie były prowadzone przez Zakład Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa.

– Na podstawie postanowień PINB gmina zleciła przygotowanie powyższej ekspertyzy geologiczno – górniczej oraz badań georadarowych. Ekspertyza została już przekazana do PINB. Wcześniej przekazano już wyniki badań georadarowych wykonanych w rejonie samych zapadlisk. Oczekujemy na dalsze decyzje PINB w celu podjęcia prac naprawczych w rejonie ul. Królika, obejmujących likwidację zapadlisk – tłumaczy Joanna Czyżewska, kierownik Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

10 września dokumentacja prac została udostępniona tarnogórzanom i wszystkim zainteresowanym osobom. Dostępna jest TUTAJ.

Co spowodowało zapadliska?

Jak stwierdzają wykonawcy, przyczyn jest kilka. W opracowaniu czytamy:

"Kompleksowa analiza danych geologicznych i geofizycznych z rejonu poddanego badaniom pozwala przyjąć, że za główną przyczynę wystąpienia zapadlisk w opiniowanym terenie należy uznać obecność w utworach triasowych pustek krasowych lub antropogenicznych w utworach jego nadkładu."
"Pośrednimi przyczynami utworzenia się zapadlisk są niekorzystne warunki geologiczne w obrębie serii nakładowej Triasu (...), a także możliwe wycieku wody z sieci wodociągowej i ogólnospławnej. Za pośrednią przyczynę wystąpienia zapadlisk uznać można również obciążenie dynamiczne gruntów podłoża generowane w trakcie przejazdu samochodów."

Co dalej z ulicą Królika i Kurną Chatą?

Naukowcy z GIG sugerują następujące działania.

„Zagrożenie proponuje się zlikwidować poprzez przeprowadzenie prac iniekcyjno-podsadzkowych w skałach triasowych techniką wiertniczą. Otworami wiertniczymi do pustek w utworach triasowych wprowadzone zostanie medium podsadzkowe składające się z popiołów lotnych, cementu i wody. (…) Po wykonaniu zaprojektowanych prac będzie można cofnąć zakaz użytkowania terenu i przystąpić do prac budowlanych usuwających szkody w budynku Gospody Kurna Chata oraz konstrukcji ulic Królika i Dolnej i parkingu przy ulicy Dolnej."

Jednocześnie badacze podkreślają, że działania powinny zostać zrealizowane jak najszybciej, ponieważ każdy kolejny deszcz to dodatkowe zagrożenie powiększenia się już powstałych lejów. Co więcej, istnieje także ryzyko, iż w przyszłości w tym terenie tegoroczny scenariusz się powtórzy i pojawią się kolejne zapadliska.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon