Zmarł Andrzej Nowak. Mieszkaniec gminy Tworóg zasłużył się dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach

11 stycznia odszedł Andrzej Nowak. Wspominają go pracownicy gliwickiej uczelni.

Zmarł dr hab. Andrzej Nowak

Zmarł Andrzej Nowak

Mieszkaniec gminy Tworóg był związany z Politechniką Śląską.

- Wybitny naukowiec, zasłużony nauczyciel akademicki, człowiek wielkiej wiedzy, wychowawca wielu pokoleń studentów i doktorantów - stwierdzają przedstawiciele uczelni.

Dr hab. Andrzej Nowak był pracownikiem Wydziału Mechanicznego Technologicznego (w latach 1997-1998 zasiadał w Radzie Wydziału), a później także Wydziału Matematyczno-Fizycznego, gdzie od 1998 roku sprawował obowiązki kierownika Zakładu Metod Matematycznych w Technice Instytutu Matematyki. Udzielał się także w Komisji Rewizyjnej PTMTiS O/Gliwice, Komitecie Organizacyjnym Konferencji "Graphs & Mechanics", Komisji Egzaminacyjnej na egzaminach wstępnych z matematyki na Politechnice Śląskiej oraz w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Interesowało go wiele tematów: dynamika maszyn, modelowanie i analiza drgań modeli maszyn, metody grafów sieciowych czy mechanika robotów.

- Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne w 2003 roku został odznaczony odznaką Zasłużony dla Politechniki Śląskiej. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej. Był bardzo zaangażowanym nauczycielem akademickim, skupiającym wokół siebie liczne grono studentów i doktorantów - dodają przedstawiciele Politechniki.

Pogrzeb zmarłego Andrzeja Nowaka odbędzie się dziś, 19 stycznia, o godzinie 14:00 na cmentarzu komunalnym w Tworogu.

Niech spoczywa w pokoju.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon