Zmarła Henryka Kocot. Jak wspominają ją tarnogórzanie?

Odeszła jedna z tarnogórskich poetek. Aktywnie brała udział w życiu kulturalnym miasta.

Henryka Kocot

Zmarła Henryka Kocot

Wczoraj, 9 marca, odeszła znana wielu osobom artystka związana z naszym miastem. Urodziła się w 1948 roku w Tarnowskich Górach. Była absolwentką I LO im. Sempołowskiej. Pracowała w Centralnym Biurze Konstrukcji Kotłów. Swoją literacką przygodę rozpoczęła oficjalnie w 2004 roku. Od tego czasu ukazały się dwa tomiki z jej wierszami: "Fala" oraz "Młyn".

Artystka angażowała się w różnego rodzaju inicjatywy literackie. Należała także do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

- Henryka Kocot kilkanaście lat była uczestniczką Warsztatów Literackich w TCK i aktywnie włączała się w życie literackie naszego miasta i Śląska, biorąc udział w różnego rodzaju spotkaniach i imprezach poetyckich. Umiłowanie swojej małej ojczyzny wyrażała również poprzez działalność w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej - wspominają przyjaciele zmarłej.
- Była dobrym, uczynnym człowiekiem zawsze gotowym do pomocy innym. 6 września 2021 jeden ze śląskich wierszy Henryki Kocot zawisł w Tarnogórskiej Galerii Literackiej przy ul. Nowaka - dodają.

Niech spoczywa w pokoju.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon