Zmarła Henryka Kocot. Jak wspominają ją tarnogórzanie?

Odeszła jedna z tarnogórskich poetek. Aktywnie brała udział w życiu kulturalnym miasta.

Henryka Kocot

Zmarła Henryka Kocot

Wczoraj, 9 marca, odeszła znana wielu osobom artystka związana z naszym miastem. Urodziła się w 1948 roku w Tarnowskich Górach. Była absolwentką I LO im. Sempołowskiej. Pracowała w Centralnym Biurze Konstrukcji Kotłów. Swoją literacką przygodę rozpoczęła oficjalnie w 2004 roku. Od tego czasu ukazały się dwa tomiki z jej wierszami: "Fala" oraz "Młyn".

Artystka angażowała się w różnego rodzaju inicjatywy literackie. Należała także do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

- Henryka Kocot kilkanaście lat była uczestniczką Warsztatów Literackich w TCK i aktywnie włączała się w życie literackie naszego miasta i Śląska, biorąc udział w różnego rodzaju spotkaniach i imprezach poetyckich. Umiłowanie swojej małej ojczyzny wyrażała również poprzez działalność w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej - wspominają przyjaciele zmarłej.
- Była dobrym, uczynnym człowiekiem zawsze gotowym do pomocy innym. 6 września 2021 jeden ze śląskich wierszy Henryki Kocot zawisł w Tarnogórskiej Galerii Literackiej przy ul. Nowaka - dodają.

Niech spoczywa w pokoju.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Obszar po kopalni "Verona" w Bytomiu

Obszar bytomskiej "Verony" pod ochroną dzięki SMZT

Ambasador Japonii w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach

Ambasador Japonii w Tarnowskich Górach

Lokalna Organizacja Turystyczna "Miasta Gwarków"

Lokalna Organizacja Turystyczna "Miasta Gwarków"

Wandalizm w centrum Tarnowskich Gór

Wandalizm w centrum TG. Mężczyzna oszpecił siedzibę SMZT

Tarnowskie Góry, oznaczenia UNESCO

Znaki UNESCO poprowadzą do najważniejszych zabytków Śląska?

Property Forum 2021 Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry w Property Forum Online Regiony 2021

Osada Jana

Radny interpeluje w sprawie dojścia do ogródków działkowych