Zmiany w odbiorze śmieci w Świerklańcu. Od lipca ceny idą w dół

W gminie Świerklaniec zmniejszą się opłaty za wywóz śmieci. Zmiany wejdą w życie jeszcze w tym roku. Jak będzie wyglądał nowy cennik?

Świerklaniec śmieci ceny zmiany

Mniejsze opłaty za śmieci w Świerklańcu

Urząd Gminy poinformował o zmianie, która powinna spodobać się mieszkańcom. Od 1 lipca stawka opłaty zostanie obniżona o 2 zł i będzie wynosić 37 zł za osobę. Utrzymana zostanie także ulga w wysokości 6 zł dla tych mieszkańców, którzy całość bioodpadów zdecydują zagospodarować w przydomowym kompostowniku. Za worek służący do gromadzenia nadwyżki bioodpadów trzeba będzie zapłacić 9 zł zamiast dotychczasowych 19 zł.

UG Świerklaniec

To nie wszystkie zmiany. Od 2024 roku limit bioodpadów oddawanych w ramach opłaty w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z 50 kg zostanie podniesiony do 200 kg.

Natomiast od lipca 2023 r. zmieni się jeszcze termin uiszczania opłaty. Do tej pory za odpady mieszkańcy płacili do 15 dnia następnego miesiąca. Od 1 lipca opłaty będą dokonywane za dany miesiąc do ostatniego dnia miesiąca.

- Trzeba pamiętać, że będzie się to wiązało z podwójną opłatą w lipcu br.: do dnia 17 lipca płacić będziemy za czerwiec, a do 31 lipca za lipiec. Rada Gminy Świerklaniec na sesji 31 maja 2023 r. jednogłośnie na wniosek wójta przyjęła te zmiany w gospodarce odpadami - przypominają urzędnicy.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon