Źródełko Młodości w Reptach Śląskich przejdzie metamorfozę. Co zmieni się po przemianie?

Jedna z najbardziej znanych (po Parku Repeckim) atrakcji Rept Śląskich zostanie wyremontowana. Jeszcze tylko kilka dni zostało na zgłaszanie ofert do przetargu na to zadanie.

Repty Śląskie, Źródełko Miłości

Renowacja Źródełka

Wiele osób zna to miejsce przy ulicy Jana Waliski. Znajduje się tam mała kapliczka, pomnik upamiętniający traktat wersalski, ławki oraz oczywiście samo źródło. W 2019 roku pojawiła się też rzeźba gwarka.

- Obecną formę źródło uzyskało w latach siedemdziesiątych, staraniem członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Uporządkowano wtedy otoczenie i obudowano źródło, wykorzystując do tego słupki graniczne, ustawiane wzdłuż przebiegającej w pobliżu, dawnej granicy polsko-niemieckiej oraz fragmenty detali architektonicznych z rozebranych obiektów - podaje tablica informacyjna przy obiekcie.

Następna renowacja miała miejsce w 1999 roku. Urząd Miasta stwierdził, że przyszedł czas na kolejne działania.

27 lipca ogłoszono przetarg na roboty budowalne związane z remontem Źródełka. Zakres prac obejmuje między innymi:

  • wymianę nawierzchni placu przed źródełkiem
  • naprawę murków oporowych
  • remont schodów prowadzących na plac przy źródełku
  • wymianę ławek i koszy na śmieci
  • aranżację zieleni niskiej
  • wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej przy pomniku (kamieniu granicznym)

Zadania instalacyjne będą polegać na: udrożnieniu odwodnienia w celu swobodnego spływu wody do ścieku głównego oraz zlikwidowaniu przyczyn zalewania powierzchni placu, ocenie i przeglądzie stanu technicznego kanału głównego poprowadzonego pod powierzchnią drogi oraz zabezpieczeniu wylotu wody przy źródełku.

Termin składania ofert przetargowych upływa 12 sierpnia. Tego dnia komisja zapozna się z przyjętymi zgłoszeniami. Pod uwagę będą brane następujące kryteria: cena (60%), zwiększenie wysokości kary umownej (20%) oraz zwiększenie okresu rękojmi za wady (20%). Okres realizacji zamówienia wynosi 90 dni.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon