28,5 miliona złotych dla Tarnowskich Gór z Polskiego Ładu. Na co zostaną wydane te środki?

Premier przyznał samorządom powiatu tarnogórskiego naprawę spore dotacje. O wsparcie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" wnioskowały wszystkie gminy.

Mateusz Morawiecki
Tarnowskie Góry. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Miliony dla TG

Dziś, 25 października, ukazały się wyniki pierwszego naboru do programu mającego na celu wsparcie samorządów w związku z negatywnymi zmianami, jakie niesie ze sobą "Polski Ład".

- Będzie to rekompensata za mniejsze przychody do budżetu samorządów z tytułu zmiany w podatkach dochodowych, dzięki którym zyskają Polacy. Samorządowy ubytek zostanie zniwelowany dzięki nowej subwencji. Wszystkie gminy i powiaty będą mogły wykorzystywać dodatkowe środki na cele inwestycyjne - stwierdza rząd.

Tarnowskie Góry znalazły się wśród gmin wnioskujących o dotację ze środków wspominanego programu. Naszemu miastu przyznano aż 28,5 miliona złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

– To kolejne bardzo wysokie dofinansowanie zadań realizowanych przez nasze miasto. Wykonana w ramach planowanej inwestycji infrastruktura umożliwi podłączenie do kanalizacji sanitarnej mieszkańców, którzy do tej pory nie mieli takiej możliwości, a także wybudowanie kanalizacji deszczowej w najbardziej wymagających tego rejonach miasta – mówi burmistrz Arkadiusz Czech.

Ranking Liderzy Inwestycji. Zobacz, na którym miejscu są Tarnowskie Góry i inne gminy powiatu

W ramach zadania odtworzona zostanie także wyeksploatowana sieć kanalizacyjna na ulicach osiedla przylegającego do ul. Gruzełki. Jak stwierdza burmistrz, umożliwi to remont dróg w tej okolicy.

Dotacje dla całego powiatu

Także inne gminy otrzymają środki z Programu Inwestycji Strategicznych. Poszczególnym samorządom przyznano następujące kwoty:

  • Miasteczko Śląskie – 1 350 000 zł - budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Łokietka (Brynica)
  • Radzionków – 4 275 000 zł - modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji
  • Kalety – 2 630 750 zł - przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej
  • Krupski Młyn – 6 025 000 zł - modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym oraz modernizacja dróg gminnych
  • Ożarowice – 4 699 792 zł - budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy
  • Świerklaniec – 4 250 000 zł - budowa centrum przesiadkowego w Świerklańcu przy ulicy Parkowej
  • Tworóg – 7 044 864 zł - budowa i przebudowa ulicy Wierzbowej w Tworogu, modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ulicy Wiejskiej w Brynku oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice
  • Zbrosławice – 5 000 000 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach

Osobne dofinansowanie trafi również do władz powiatu. 12 750 000 zł zostanie przeznaczone na na I etap budowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach.

Premier Morawiecki zapowiada: powstanie obwodnica Tarnowskich Gór i kolejny fragment S11

- Aż 97% samorządów, które wnioskowały o wsparcie, otrzymało finansowanie. To największy i jedyny taki program od ostatnich 30 lat, od czasów transformacji i wolnej Polski. Jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego i związków JST i polega na bezzwrotnym dofinansowaniu inwestycji publicznych - stwierdza premier Mateusz Morawiecki.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon