40 nowych żołnierzy złożyło przysięgę w 5. Pułku Chemicznym w Tarnowskich Górach

Zakończyło się szkolenie w ramach dobrowolnej służby wojskowej. W tarnogórskiej jednostce odbyło się zaprzysiężenie elewów.

15 lipca podczas uroczystego apelu 40 osób złożyło przysięgę na sztandar 5. Pułku Chemicznego.

- Była to pierwsza na Śląsku, a druga w kraju, przysięga wojskowa absolwentów certyfikowanych klas wojskowych, którzy wzięli udział w skróconym lecz intensywnym szkoleniu wojskowym w ramach przełomowego dokumentu dla obronności RP i polskich sił zbrojnych - Ustawy o Obronie Ojczyzny - stwierdzają tarnogórscy wojskowi.

W apelu wzięli również udział zaproszeni goście, przedstawiciele Sejmu RP i Powiatu Tarnogórskiego, a także rodziny nowych żołnierzy.

– Wstąpiliście do instytucji, która, szczególnie w ostatnich miesiącach, stała się najważniejszą w państwie. Jesteście filarem naszego trwania jako naród. To że wstąpiliście w szeregi Wojska Polskiego, świadczy o waszej odwadze i męstwie - mówił Stanisław Torbus, członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.

Podczas uroczystości odczytano rozkaz o wyróżnieniach. Kapelan tarnogórskich żołnierzy ks. por. Arnold Zimnicki udzielił błogosławieństwa. Apel uświetniła Orkiestra Wojskowa z Krakowa oraz defilada pododdziałów pułku.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon