Bezpieczne drogi, strefa relaksu czy plac zabaw. Na co będzie można zagłosować w ramach budżetu partycypacyjnego?

Przed nami kolejna edycja akcji, w ramach której to sami mieszkańcy decydują, na co samorząd ma wydać określone środki. Tym razem kwalifikację pomyślnie przeszło 14 projektów. Czego dotyczą wnioski?

Urszula Gołkowska
Budżet partycypacyjny 2023 tarnowskie góry

Budżet Partycypacyjny na 2024 rok

Obecnie trwa kolejna, ósma, edycja przedsięwzięcia, dzięki któremu to sami mieszkańcy mogą zadecydować, na co ma być wydana część środków, jakimi dysponuje Powiat Tarnogórski. W tym roku na realizację zadań zgłoszonych przez lokalną społeczność przeznaczono łącznie 600 000 złotych. Środki te zostały podzielone na dwie pule:

 • grupa gmin z liczbą mieszkańców poniżej 10 000: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn - 270 000 zł (45%)
 • grupa gmin z liczbą mieszkańców powyżej 10 000: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice otrzymują - 330 000 zł (55%)

Na te projekty będzie można zagłosować

W tym roku zainteresowani budżetem złożyli 16 wniosków. 14 z nich pozytywnie przeszło weryfikację. Każdy mieszkaniec będzie mógł wziąć udział w głosowaniu, które odbędzie się w terminie 12-26 czerwca. Wyniki poznamy do 11 lipca. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2024 roku.

Propozycje dla puli 330 000 zł (Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice):

 • Bezpieczna droga do domu i sklepu (gmina Zbrosławice)
 • Modernizacja obiektu sportowego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich Górach (gmina Tarnowskie Góry)
 • Oświetlenie, budowa oraz remont alejek w parku w Nakle Śląskim (gmina Świerklaniec)
 • Pałacowy Plac Zabaw - budowa placu zabaw na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nakle Śląskim (gmina Świerklaniec)
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w gminie Tarnowskie Góry (gmina Tarnowskie Góry)
 • Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych w mieście Tarnowskie Góry poprzez budowę chodnika, wykonania przejścia dla pieszych oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (gmina Tarnowskie Góry)
 • Szkolna Strefa Relaksu dla Uczniów Wieloprofilowego Zespołu Szkół – #tarnogorskaSorbona (gmina Tarnowskie Góry)
 • Ułożenie nakładki asfaltowo–betonowej, remont kapitalny odcinka drogi powiatowej 3223 S (gmina Zbrosławice)

Propozycje dla puli 270 000 zł (Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn):

 • Budowa szykany drogowej (wyspy wjazdowej) na ul. Borowej we Miasteczku Śląskim–Brynicy (gmina Miasteczko Śląskie)
 • Wykonanie inwentaryzacji oraz udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do skrzyżowania z ul. Szkolną (gmina Tworóg)
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Krupski Młyn (gmina Krupski Młyn)
 • Remont chodnika przy ul. Dworcowej w Miasteczku Śląskim (gmina Miasteczko Śląskie)
 • Remont kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 3250 S w Kaletach-Drutarni (gmina Kalety)
 • Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez korektę przebiegu drogi powiatowej ul. Leśnej w Ossach (gmina Ożarowice)
Remont zabytków w Nakle Śląskim

Może Cię zainteresować:

Zmiany przy pałacu w Nakle Śląskim. Nowe bramy już witają gości

Autor: Urszula Gołkowska

14/12/2022

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon