Budżet Obywatelski Tarnowskich Gór na 2024 rok. Co już o nim wiemy?

Ruszają przygotowania do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Dzięki niemu każdy mieszkaniec może zdecydować, na co samorząd ma wydać część środków. Kiedy będzie można zgłaszać swoje propozycje projektów?

Urszula Gołkowska
Budżet obywatelski tarnowskie góry 2023

Budżet Obywatelski Tarnowskich Gór

Urząd Miasta przedstawił już harmonogram działań. Pierwsze z nich rozpoczną się jesienią 2023 roku. Na realizację zaproponowanych przez mieszkańców zadań zarezerwowano 600 000 złotych. Zasady regulujące zgłaszania wniosków i ich wybór mają być takie same, jak podczas ostatniej edycji. Zwycięskie propozycje zostaną zrealizowane w 2024 roku.

Harmonogram budżetu

  • kampania informacyjna - do 31 sierpnia
  • składanie wniosków - od 1 do 15 września
  • weryfikacja wniosków i ustalenie listy projektów do głosowania - od 18 do 30 września
  • procedura odwoławcza - od 2 do 20 października
  • głosowanie - od 23 października do 3 listopada
  • wyniki głosowania - 17 listopada

Jak zgłosić swój projekt?

- Zgłaszane projekty zadań muszą spełniać warunek powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, a zadania związane z wykorzystaniem lub wytworzeniem majątku (np. inwestycje i remonty) muszą zakładać ich realizację na majątku, do którego Gmina Tarnowskie Góry posiada tytuł prawny w postaci własności lub użytkowania wieczystego - podają urzędnicy miejscy.

Propozycje muszą być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. Projekty mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych lub bieżących. Maksymalna kwota pojedynczego zadania to 50 000 złotych. Wnioski należy składać w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia projektu wraz z załącznikami w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Kultury, Turystyki i Promocji Miasta, w wyznaczonych punktach konsultacyjnych BOTG usytuowanych na terenie Tarnowskich Gór lub za pośrednictwem poczty. Potrzebne formularze będzie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta. Po złożeniu dokumenty zweryfikuje Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry.

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego

Będzie mieć ono miejsce na przełomie października i listopada. Odbędzie się z wykorzystaniem formularza elektronicznego oraz w formie papierowej (wyznaczone zostaną punkty konsultacyjne na terenie miasta Tarnowskie Góry). Uprawniony do udziału w tym etapie jest każdy mieszkaniec. Można oddać tylko jeden głos.

- W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, a w głosowaniu elektronicznym dodatkowo numer telefonu, na który przyjdzie kod niezbędny do potwierdzenia głosu - zapowiadają urzędnicy miejscy. - Jeden numer telefonu może być w głosowaniu użyty tylko raz - dodają.
Tarnowskie góry budżet obywatelski 2022

Może Cię zainteresować:

Mieszkańcy zadecydowali. Znamy już wyniki Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Autor: Urszula Gołkowska

10/11/2022

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon