Czego chcą młodzi mieszkańcy Metropolii? Znamy pierwsze wnioski z projektu GZM

Zakończył się projekt "Młodzi robią Metropolię". Wzięło w nim udział 25 mieszkańców gmin należących do GZM. Jakie propozycje przedstawili?

"Młodzi robią Metropolię"

- Województwo śląskie regularnie zmaga się z odpływem mieszkańców, którzy wybierają życie w innych częściach kraju lub za granicą. Znaczącą część stanowią osoby młode, które wyjeżdżają jeszcze w trakcie edukacji lub tuż po jej zakończeniu - stwierdzają reprezentanci GZM.

By przeciwdziałać temu niepokojącemu trendowi, postanowiono postawić na konsultację i współpracę właśnie z młodymi mieszkańcami. Grupa 25 osób w wieku od 16 do 25 lat przez ponad rok uczestniczyła w projekcie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wspomagali ich także naukowy z Uniwersytetu Śląskiego.

- Współpraca miała na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie kierunków działań dla ludzi młodych, podejmowanych przez GZM i jej gminy członkowskie. Założeniem projektu było włączenie młodzieży w procesy decyzyjne oraz uzyskanie informacji na temat zmian, które według nich powinny być podejmowane w Metropolii - tłumaczą inicjatorzy przedsięwzięcia.

Łąka w Reptach Śląskich zakwitnie na wiosnę. To jeden z "zielonych" projektów GZM

Czego chce młodzież?

26 października odbyło się spotkanie uczestników projektu z władzami GZM. Podczas wydarzenia przedstawione zostały najważniejsze zdaniem młodzieży cele strategiczne na najbliższe lata. Należą do nich:

  • dialog i współpraca z młodzieżą w procesach miastotwórczych
  • lepsza edukacja przygotowująca do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
  • przyjazna przestrzeń publiczna dostosowana do możliwości wszystkich mieszkańców bez względu na ich wiek czy stan zdrowia
  • więcej zieleni w przestrzeni miejskiej
  • dostęp do rynku pracy, który nadąża za nowymi możliwościami i trendami
  • dobrze zorganizowany transport publiczny

Zaproponowane rozwiązania zostaną uwzględnione podczas tworzenia „Strategii Rozwoju GZM do 2027 roku, z perspektywą do 2035 roku”.

Czego chcą mieszkańcy Tarnowskich Gór? Zobaczcie, czy takich odpowiedzi się spodziewaliście

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon