Czy powstanie kładka przy ul. Dębowej w Kaletach? Miasto czeka na oferty projektowe

Dobra wiadomość dla mieszkańców Kalet. Urząd Miasta wystosował zapytanie ofertowe dotyczące planów budowy kładki w ciągu ulicy Dębowej. Kiedy możemy spodziewać się efektów?

UM Kalety
Kalety mała panew

Kładka piesza w Kaletach

22 lutego ukazało się zamówienie o "Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach Truszczycy".

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy kładki pieszej o długości 15 mb i szerokości 2 mb o konstrukcji stalowej z kratami pomostowymi stalowymi, ocynk ogniowy, przyczółki betonowe i balustrada stalowa – rury okrągłe - czytamy w opisie zadania.

Wykonawca będzie zobowiązany między innymi do:

  • wykonania aktualnych map do celów projektowych w niezbędnym zakresie
  • przeprowadzenia badań geotechnicznych podłoża w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej
  • uzyskania od właściwych organów zezwoleń i decyzji w zakresie objętym dokumentacją projektową
  • uzyskania zgody właścicieli nieruchomości na udostępnienie terenów na cele budowlane
  • sporządzenia: Projektów Budowlanych i Projektów Wykonawczych, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych
  • uczestnictwa w postępowaniu przetargowym na roboty, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej

Dokumenty można dostarczać do budynku Urzędu Miasta do dnia 7 marca 2022 roku do godziny 11:00. Tego samego dnia złożone oferty zostaną otwarte. Komisja oceni je według kryterium ceny brutto. Wybrany wykonawca będzie mieć siedem miesięcy na realizację zamówienia.

Kalety. Kolejne budynki do termomodernizacji. Których obiektów dotyczą plany?

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon