Dofinansowanie dla szkół z naszego powiatu. Gdzie pojawią się "Zielone Pracownie"?

Cztery placówki z terenu naszego powiatu zostały wyróżnione w wojewódzkim konkursie. Dzięki otrzymanym nagrodom uczniowie będą mogli rozwijać swoją wiedzę z nowymi pomocami dydaktycznymi.

UG Zbrosławice
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedarach

"Zielone Pracownie" w powiecie tarnogórskim

Za nami ósma edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uczestnicy mieli za zadanie stworzyć projekt sali wykorzystywanej na potrzeby zajęć przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych.

- Celem Konkursu jest nagrodzenie projektów pracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej - stwierdzają organizatorzy.

Jest o co walczyć. Zwycięzcy otrzymują dofinansowanie w wysokości 20% kosztów realizacji projektu. W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe (klasy 4-8) oraz szkoły średnie.

Ten rok okazał się szczęśliwy dla powiatu tarnogórskiego. Jury przyznało dofinansowanie czterem placówkom:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Radzionkowie - 9 983,00 zł
  • II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach - 9 902,20 zł
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedarach - 10 000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckej w Nakle Śląskim - 9 996,69 zł

"Zielone Pracownie" posiadają już niektóre szkoły w Tarnowskich Górach i okolicy. Z nowego wyposażenia sal korzystają uczniowie w Lasowicach czy Radzionkowie.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Tarnowskich Górach, nowa pracownia przyrodnicza

Może Cię zainteresować:

Błękitna Planeta w Lasowicach. Jak wygląda nowa pracownia dla młodych przyrodników?

Autor: Urszula Gołkowska

06/11/2021

To jeszcze nie koniec pracy. Wyróżnione szkoły mogą wziąć udział w konkursie "Zielona Pracownia 2022" i ubiegać się o dotację na pokrycie pozostałych 80% kosztów utworzenia sal.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach może być przeznaczone na następujące działania:

  • zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją
    przyrodniczą
  • zakup sprzętu audio-video, komputerowego, fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych
  • zakup wyposażenia pracowni: meble (stoły, krzesła, tablice szkolne, szafy, gabloty ekspozycyjne, biurko nauczycielskie), stojaki na mapy czy plansze

Ocena wniosków zakończy się w terminie do 20 maja. Klasy powinny zostać doposażone do końca roku szkolnego 2022/2023.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon