Dwie ulice w Tarnowskich Górach dostaną ciekawe nazwy. Zobaczcie, do czego będą nawiązywać

Na mapie naszego miasta mogą pojawić się nowe nazwy. Będą się odnosić do historii Tarnowskich Gór i Starych Tarnowic.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie góry ulice

Nowe ulice w Tarnowskich Górach

W przyszłym tygodniu Rada Miejska zadecyduje o nadaniu nazw dwóm drogom. Jedna z nich znajduje się w dzielnicy Stare Tarnowice, druga w centrum. Jakie pomysły zaproponowano?

Pierwszy z nich dotyczy drogi wewnętrznej bocznej od ulicy Pyskowickiej
w Tarnowskich Górach. Znajduje się ona niedaleko skrzyżowania z ul. Niedziałkowskiego. Być może niebawem otrzyma nastrojową nazwę Stary Sad.

Rada do spraw nazewnictwa ulic i placów w mieście Tarnowskie Góry
pozytywnie zaopiniowała możliwość nadania nazwy drodze wewnętrznej
prywatnej - ulica Stary Sad, gdyż na terenach objętych niniejszym
wnioskiem przez wiele lat znajdowały się sady. Do dnia dzisiejszego
od strony południowej, działki przyległe do przedmiotowej ulicy graniczą
z sadem - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Druga z ulic znajduje się w centrum. Jest to droga wewnętrzna boczna
od ulicy Górniczej. Zaproponowana nazwa to Sztygarska.

Nadanie nazwy drodze wewnętrznej, będącej przedmiotem niniejszej
uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej
numeracji porządkowej nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi
z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii - informują autorzy projektu dokumentu.

Także tym razem propozycja spotkała się akceptacją Rady do spraw nazewnictwa. Jak stwierdzają jej członkowie, jest to droga połączona bezpośrednio z ulicą Górniczą, co pozwala stworzyć pewien obszar związany ze sobą wspólnym nazewnictwem. Co więcej, w pobliżu znajduje się także ul. Rudolfa von Carnalla i Metalurgiczna.

W Tarnowskich Górach nie brakuje dróg o naprawdę interesujących nazwach. Na mapie znajdziemy te odnoszące się do kolorów, zapachów, a nawet science fiction. Ciekawi? Zerknijcie do poniższego artykułu!

Tarnowskie góry mapa

Może Cię zainteresować:

Solaris, Herbaciana, a nawet Skarbka. Poznajcie najciekawsze nazwy tarnogórskich ulic

Autor: Urszula Gołkowska

01/10/2022

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon