Gmina Zbrosławice. Nowoczesny sprzęt i zajęcia z robotyki dla małych programistów

Szkoła Podstawowa w Przezchlebiu otrzymała grant na realizację programu edukacyjnego. Dzięki temu uczniowie będą mogli poznać podstawy programowania.

Szkła Podstawowa w Przezchlebiu - zajęcia z programowania

Robotyka w gminie Zbrosławice

Podstawówka wzięła udział w programie "WzMOCnij swoje otoczenie" organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

- Poprzez program “WzMOCnij swoje otoczenie” firma wyposaża lokalne samorządy i organizacje pozarządowe w narzędzia, które pomagają im wypełniać ważną misję publiczną i działać na rzecz mieszkańców - tłumaczą koordynatorzy.

Za nami III edycja akcji. W trzeciej turze rekrutacji wyłoniono 51 laureatów. Komisja konkursowa opierała swoje decyzje na następujących kryteriach:

  • dobrze zdiagnozowane wyzwania i potrzeby społeczne
  • długotrwałość działań
  • eliminacja nierówności społecznych
  • wiarygodny i rzetelny kosztorys
  • dostępność dla różnych grup mieszkańców

Wśród nagrodzonych znalazła się także placówka z Przezchlebia. Zrealizuje ona projekt pod nazwą "Robotyka drogą do przyszłości". Za otrzymane środki szkoła nabędzie nowoczesny sprzęt - monitor interaktywny i GeniBoty z akcesoriami. Projekt ma na celu podniesienie cyfrowych kompetencji uczniów.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon