Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 2035. Jaka będzie? Czego chcieliby mieszkańcy?

Zielona i mniej zanieczyszczona, przyjazna mieszkańcom, charakteryzująca się dobrą jakością życia, dobrze skomunikowana. Tak określają przyszłą GZM osoby, które codziennie żyją na jej obszarze.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry 2022 rynek

Metropolia 2035 - jaka ma być?

Znamy już wstępne wyniki badania, jakie zostało przeprowadzone w drugiej połowie 2021 roku wśród mieszkańców naszego regionu. Dotyczyło ono zalet i wad GZM, kierunków rozwoju oraz przyszłego wizerunku wchodzących w jej skład gmin. Ankieta składała się z pytań otwartych oraz zamkniętych. Formularz można było wypełnić w wersji online, a także w formie papierowej dostępnej w Punktach Obsługi Pasażera ZTM, magazynie "W Metropolii", a także podczas niektórych wydarzeń organizowanych przez Metropolię. W badaniu wzięło udział 1 318 osób z różnych grup wiekowych.

- Najwięcej ankiet spłynęło od mieszkańców Katowic, Dąbrowy Górniczej, Tychów oraz Sosnowca. Katowice, były również najczęściej wskazywane jako miejsce, w którym respondenci regularnie przebywają i znają z codziennego doświadczenia. W dalszej kolejności znalazły się: Chorzów, Gliwice i Sosnowiec - informują przedstawiciele GZM.

Co myślą mieszkańcy TG? Znamy wyniki ankiety przeprowadzonej przez Urząd Miasta

Czego chcą mieszkańcy?

Podczas odpowiadania na pytanie dotyczące jakości życia w GZM najczęściej określano ją jako dobrą lub średnią. Sporo osób negatywnie oceniło natomiast stan środowiska naturalnego, warunki mieszkaniowe i sytuację na rynku nieruchomości oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych.

Według ankietowanych, największe zalety Metropolii to wyjątkowa w skali kraju struktura miejska. Zwrócili oni także uwagę na: wysoki potencjał zasobów ludzkich, gęstą i równomiernie rozłożoną sieć dróg, bogate zasoby przyrodnicze i leśne, a także atrakcyjność rynku pracy.

Przed jakimi wyzwaniami stoi GZM? Według mieszkańców zmierzyć musimy się z prowadzeniem działań ukierunkowanych na poprawę jakości środowiska, zwiększeniem dostępności przyjaznego środowisku transportu zbiorowego (w szczególności szynowego), transformacją przemysłową (górnictwo) oraz tworzeniem szerokiej oferty transportu zapobiegającej wykluczeniu komunikacyjnemu.

GZM 2022
GZM

Jaka powinna być Metropolia w 2035 roku? Uczestnicy badania wskazują na zrównoważony rozwój.

- Powinna być zielona i mniej zanieczyszczona, przyjazna mieszkańcom, charakteryzująca się dobrą jakością życia, dobrze skomunikowana (z naciskiem na częste i wygodne połączenia komunikacją publiczną), a także innowacyjna i nowoczesna, konkurencyjna na poziomie krajowym i międzynarodowym, obywatelska i otwarta - czytamy w opracowaniu wyników ankiet.

Mieszkańcy rekomendują, by GZM jako cele postawiła sobie:

  • rozwoju transportu publicznego i zbiorowego
  • ochronę i tworzenie nowych terenów zielonych
  • poprawę jakości standardów planowania i zagospodarowania przestrzennego
  • ograniczenie niskiej emisji oraz zanieczyszczeń z przemysłu i transportu

Niebawem ma ukazać się pełny raport bardziej kompleksowo podsumowujący wyniki ankiet.

- Dziękujemy raz jeszcze za wzięcie udziału w badaniu i zachęcamy do dalszego włączania się w prace nad Strategią Rozwoju GZM - dodają przedstawiciele Metropolii.

Projekt "Młodzi robią Metropolię" Znamy pierwsze wnioski

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon