Gwarki 2022. Postacie z pochodu: Heynitz i Reden, czyli tarnogórski srebrny wiek

Jak to się stało, że Miasto Gwarków przetrwało dziejowe zawirowania? Zawdzięczamy to dwóm ważnym postaciom i... przypadkowi. To, co stało się letniego dnia 1784 roku, mieszkańcy naszego miasta świętują do dziś.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry pochód gwarkowski

Srebrna reaktywacja w Tarnowskich Górach

Kolejne postacie gwarkowskiego pochodu, których wkład w historię miasta ma kluczowe znaczenie, to Fryderyk Anton von Heynitz oraz Fryderyk Wilhelm Reden. Przypomnijmy, że w XVIII wieku Tarnowskie Góry przeszły z rąk Habsburgów pod władanie Hohenzollernów panujących w Prusach.

Państwo było bardzo skoncentrowane na rozwoju przemysłu. Król Fryderyk II wyznaczył dwóch znawców górnictwa, by zbadali możliwości eksploatacji cennych złóż na Śląsku. Pierwszym z nich był Fryderyk Anton von Heynitz.

- Opracowane przez niego plany obejmowały gruntowne zreformowanie gospodarki państwa, w której górnictwo i hutnictwo miało odegrać znaczącą rolę. W pierwszej kolejności trzeba było jednak dokonać reorganizacji urzędów górniczych - opowiadają członkowie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Drugą ważną dla tego okresu postacią był dobrze znany na Górnym Śląsku Fryderyk Wilhelm Reden, bratanek Heynitza.

W Tarnowskich Górach poszukiwania cennych złóż rozpoczęły się w 1783 roku. Pierwszym miejscem były dzisiejsze Bobrowniki. Dlaczego? Wiedziano, że już wcześniej prowadzona była tam działalność górnicza, więc istniało prawdopodobieństwo, iż będzie to właściwa lokalizacja. Prace z początku nie przynosiły pożądanych efektów. Musiało minąć 9 miesięcy, by 16 lipca 1784 roku na głębokości 18 m w szybie Rudolfina odkryto poszukiwane złoża. Dwa dni później podobnego okrycia dokonano w szybach Łyszczonka i Opala. Te zdarzenia do dziś wspominają mieszkańcy naszego miasta. Z tej okazji właśnie organizuje się Barbórkę w środku lata.

Tarnowskie Góry gwarki zdjęcia
Urszula Gołkowska

Heynitza oraz Redena spotkamy natomiast w pochodzie gwarkowskim. Pruskim urzędnikom towarzyszą małżonki w pięknych strojach z epoki.

Poznaj także historię:

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon