Gwarki 2022. Postacie z pochodu: Heynitz i Reden, czyli tarnogórski srebrny wiek

Jak to się stało, że Miasto Gwarków przetrwało dziejowe zawirowania? Zawdzięczamy to dwóm ważnym postaciom i... przypadkowi. To, co stało się w letniego dnia 1784 roku, mieszkańcy naszego miasta świętują do dziś.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry pochód gwarkowski

Srebrna reaktywacja w Tarnowskich Górach

Kolejne postacie gwarkowskiego pochodu, których wkład w historię miasta ma kluczowe znaczenie, to Fryderyk Anton von Heynitz oraz Fryderyk Wilhelm Reden. Przypomnijmy, że w XVIII wieku Tarnowskie Góry przeszły z rąk Habsburgów pod władanie Hohenzollernów panujących w Prusach.

Państwo było bardzo skoncentrowane na rozwoju przemysłu. Król Fryderyk II wyznaczył dwóch znawców górnictwa, by zbadali możliwości eksploatacji cennych złóż na Śląsku. Pierwszym z nich był Fryderyk Anton von Heynitz.

- Opracowane przez niego plany obejmowały gruntowne zreformowanie gospodarki państwa, w której górnictwo i hutnictwo miało odegrać znaczącą rolę. W pierwszej kolejności trzeba było jednak dokonać reorganizacji urzędów górniczych - opowiadają członkowie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Drugą ważną dla tego okresu postacią był dobrze znany na Górnym Śląsku Fryderyk Wilhelm Reden, bratanek Heynitza.

W Tarnowskich Górach poszukiwania cennych złóż rozpoczęły się w 1783 roku. Pierwszym miejscem były dzisiejsze Bobrowniki. Dlaczego? Wiedziano, że już wcześniej prowadzona była tam działalność górnicza, więc istniało prawdopodobieństwo, iż będzie to właściwa lokalizacja. Prace z początku nie przynosiły pożądanych efektów. Dopiero 9 miesięcy później, 16 lipca 1784 roku, na głębokości 18 m w szybie Rudolfina odkryto poszukiwane złoża. Dwa dni później podobnego okrycia dokonano w szybach Łyszczonka i Opala. Te zdarzenia do dziś wspominają mieszkańcy naszego miasta. Z tej okazji właśnie organizuje się Barbórkę w środku lata.

Urszula Gołkowska

Heynitza oraz Redena spotkamy natomiast w pochodzie gwarkowskim. Pruskim urzędnikom towarzyszą małżonki w pięknych strojach z epoki.

Poznaj także historię:

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Tarnowskie Góry gwarki pochód

Gwarki 2022. Postacie z pochodu: Jerzy Hohenzollern-Ansbach

Tarnowskie Góry gwarki

Gwarki 2022. Postacie z pochodu: Jan II Dobry

Tarnowskie Góry w czasach PRL

Tarnowskie Góry w epoce PRL. Jak wyglądało wtedy miasto?

Strzybnica na starych fotografiach

Zobacz jedną z dzielnic Tarnowskich Gór na starych zdjęciach

Badania konserwatorskie w Kościele Zbawiciela w Tarnowskich Górach

Zagadkowe odkrycie w kościele w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry, ulica Krakowska

Tarnowskie Góry kiedyś i dziś. Jak wyglądały sto lat temu?

Tarnowskie gory dzielnice

Tarnogórskie dzielnice. Która z nich jest...