Honorowi Obywatele Tarnowskich Gór. Znasz ich wszystkich?

Medyk, literat, żołnierz, mer, prawnik, a nawet... książę. Wszystkich ich łączy Srebrne Miasto, choć wcale tu nie mieszkają. Sprawdź, czy kojarzysz ich nazwiska.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry - znane osoby

Honorowi Obywatele TG

W naszym mieście można naprawdę się zakochać. Nic w tym dziwnego, że sporo osób działa na rzecz tego miejsca, choć się tu nie urodzili. Dla takich właśnie tarnogórzan z wyboru, którzy na różne sposoby przyczyniają się do jego rozwoju, przewidziano szczególny tytuł.

- Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowskie Góry Rada Miejska nadaje w celu uhonorowania wybitnych ludzi za zasługi dla miasta Tarnowskie Góry i Ziemi Tarnogórskiej. Osoba, która może otrzymać taki tytuł, nie może być mieszkańcem miasta, a swoją działalnością i osobowością powinna podnosić prestiż miasta, a w szczególności przyczyniać się do rozwoju oraz upowszechnienia jego dorobku, historii i tradycji - informują Urząd Miasta.

Oprócz dyplomu, na honorowego tarnogórzanina czekają też inne, bardziej praktyczne gratyfikacje. Osoba taka może:

  • uczestniczyć w uroczystych sesjach Rady Miejskiej jako gość honorowy
  • brać udział w sesjach zwyczajnych Rady Miejskiej z głosem doradczym
  • wchodzić w skład oficjalnych delegacji reprezentujących miasto
  • być honorowym organizatorem lub patronem przedsięwzięć miejskich dotyczących różnych dziedzin życia miasta
  • brać bezpłatnie udział we wszystkich imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i innych organizowanych przez gminę

Tarnogórskie dzielnice. Która z nich jest najstarsza, a która powstała całkiem niedawno?

Lista Honorowych Obywateli Miasta

Jan Miodek - za popularyzowanie w swojej działalności naukowej i publicystycznej wartości kulturalnych Ziemi Gwarków oraz podnoszenie prestiżu Tarnowskich Gór

płk Bernard Drzyzga - za zasługi na ziemi ojczystej dokonane czynem żołnierza, patrioty i dowódcy Armii Krajowej

prof. Bożena Hager-Małecka - za zasługi w ratowaniu zdrowia śląskich dzieci

Bolesław Lubosz - za zasługi w twórczości literackiej upowszechniającej m.in. historię i tradycje naszego miasta oraz kulturotwórczą aktywność w jego teraźniejszym życiu

Maria Pańczyk-Pozdziej - za wybitną i wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji śląskich tradycji, gwary i kultury, w tym również tradycji i kultury naszego miasta

ks. Jan Twardowski - za wspaniałą twórczość literacką, dzięki której zaglądamy w głąb własnej duszy i znajdujemy odpowiedź na pytania o nas samych i o istocie uczuć

ks. dr. Gustaw Klapuch - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie praw człowieka w oparciu o moralność chrześcijańską, teologii i działalności społecznej

Joachim Janik - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa karnego w czasie wieloletniego pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, wiceprezesa Krajowej Rady Sądownictwa, doradcy ministra sprawiedliwości i wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego

ks. prof. Remigiusz Sobański - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa kanonicznego

Raymond Wawzyniak - za wybitną działalność na rzecz współpracy partnerskiej pomiędzy Méricourt a Tarnowskimi Górami

ks. prałat Stefan Wylężek - za ogromny wkład w krzewienie kultury chrześcijańskiej

Leandre Letoquart - za wybitną działalność na rzecz rozwoju współpracy partnerskiej pomiędzy Méricourt a Tarnowskimi Górami

Piotr Guzy - za wybitny poziom twórczości literackiej oraz promowanie w tej twórczości miasta Tarnowskie Góry

prof. Andrzej Kwolek – za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej w dziedzinie rehabilitacji medycznej

książę Guidotto Henckel von Donnersmarck – głowie rodu za zasługi dla rozwoju Tarnowskich Gór i ziemi tarnogórskiej na przestrzeni kilku wieków

prof. Zygmunt Pejsak - za przykład uporu i konsekwencji w dążeniu do celu w nauce służącej międzynarodowej społeczności

prof. Stanisław Hager - za dokonania architekta, urbanisty i wykładowcy akademickiego, którego prace są znane w kraju i na świecie

bp Adam Wodarczyk - za działalność doktorowi nauk teologicznych, moderatorowi generalnemu Ruchu Światło-Życie, postulatorowi procesu beatyfikacyjnego tarnogórzanina ks. prof. Franciszka Blachnickiego, biskupowi pomocniczemu archidiecezji katowickiej

Barry Gamble - za zasługi brytyjskiemu ekspertowi i konsultantowi ds. dziedzictwa światowego UNESCO (między innymi dzięki jego zaangażowaniu 9 lipca 2017 roku „kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO)

dr Katarzyna Piotrowska – za pracę kierownik Ośrodka ds. Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa i szefowej zespołu zadaniowego NID ds. organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Tarnowskie Góry kiedyś i dziś. Jak nasze miasto wyglądało sto lat temu?

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Obszar po kopalni "Verona" w Bytomiu

Obszar bytomskiej "Verony" pod ochroną dzięki SMZT

Zakłady Chemiczne Tarnowskie Góry

Informacje w temacie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry".

Tarnowskie Góry, hałda popłuczkowa

Fotopułapki na hałdzie popłuczkowej? Propozycje tarnogórzan

Tarnowskie Góry, oznaczenia UNESCO

Znaki UNESCO poprowadzą do najważniejszych zabytków Śląska?

Sympozjum Tarnogórskie 2021

Emocje po sympozjum "Człowiek a ideologie" 2021

Tarnowskie Góry info

Podsumowanie tygodnia 18-24.10. Co wydarzyło się w powiecie?

Mural w Tarnowskich Górach

Nie jeden, ale dwa murale w Tarnowskich Górach