Donnersmarck

Rozmowa z Markiem Panusiem

Marek Panuś: "Jesteśmy kulturowymi spadkobiercami dawnych mieszkańców Tarnowskich Gór"

Historyk, muzealnik, znawca zawiłych losów naszego miasta, społecznik, a przede wszystkim - pasjonat Tarnowskich Gór. O dziedzictwie, tradycji, ale także wyzwaniach przyszłości rozmawialiśmy z Markiem Panusiem.