I Tarnogórski Piknik Równości. Kiedy się odbędzie?

W najbliższą niedzielę w naszym mieście odbędzie się kolejny piknik. Tym razem organizatorem jest Federacja Młodych Socjaldemokratów.

I Tarnogórski Piknik Równości

I Tarnogórski Piknik Równości

W zeszłym tygodniu na rynku miał miejsce Piknik Rodzinny zainicjowany przez przedstawicielki PiS. Natomiast już na najbliższą niedzielę planowane jest kolejne wydarzenie. Zapraszają na nie członkowie FMS z Tarnowskich Gór, Zabrza i Jaworzna.

- Celem zgromadzenia jest zwrócenie uwagi na problemy osób, w tym młodzieży, o odmiennych orientacjach psychoseksualnych, częstego braku akceptacji ze strony najbliższych, ich środowiska, dyskusja na temat sposobów radzenia sobie z wykluczeniem społecznym i dyskryminacją motywowaną naturalną odmiennością, metod walki ze stresem i depresją z tym związanymi - tłumaczą organizatorzy.

Wydarzenie odbędzie się 29 sierpnia w Parku Miejskim koło muszli koncertowej. Potrwa od 14:00 do 17:00. Zgodnie z przepisami, impreza została zgłoszona Urzędowi Miasta.

- Mamy nadzieję, że I Tarnogórski Piknik Równości przyczyni się do zbudowania w naszej lokalnej społeczności osób nieheteroseksualnych poczucia, że ktoś interesuje się ich losem, chce nieść pomoc i wsparcie; świadomości, że nie są same - dodają pomysłodawcy imprezy.
I Tarnogórski Piknik Równości
I Tarnogórski Piknik Równości

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon