Ile może zarabiać burmistrz Tarnowskich Gór? Rada Miejska zagłosuje

Tarnowskie Góry, ratusz

Zmieniły się zapisy dotyczące wynagrodzeń władz samorządów. Kwestia ta będzie poruszana podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Ile może zarabiać burmistrz?

Wśród projektów, nad którymi radni dyskutować będą 24 listopada, pojawiła się uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Niedawno weszła w życie ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz związane z nią rozporządzanie Rady Ministrów. Nowe przepisy podnoszą maksymalne wynagrodzenie dla wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Jednocześnie minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% najwyższej kwoty. Co to oznacza w przypadku naszego miasta?

Autorzy projektu tarnogórskiej uchwały proponują ustanowienie następujących składników wynagrodzenia burmistrza (brutto):

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 100% maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego określonego dla burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - 10 430 zł
  • dodatek funkcyjny w wysokości 100% maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego określonego dla burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - 3 450 zł
  • dodatku specjalnego w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 4 164 zł

Jeśli uchwała uzyska poparcie radnych, wejdzie w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Oznacza to wyrównanie do nowej stawki. 

W uzasadnieniu dokumentu czytamy: 

Mając na uwadze zaangażowanie Burmistrza na rzecz lokalnej społeczności, pozyskiwanie środków zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i europejskich na rozwój Gminy, m.in. na: remonty budynków mieszkalnych, termomodernizacje obiektów szkolnych, rozbudowę układu drogowego, rozbudowę centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej, dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jak i budowę nowych domów mieszkalnych wielorodzinnych, a zwłaszcza zajęcie pierwszego miejsca w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, podjęcie uchwały o przyznaniu wynagrodzenia w wysokości 100% określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów "w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych" jest jak najbardziej zasadne. 

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Tarnowskie Góry, Boże Narodzenie 2021

Świąteczne ozdoby nie tylko w centrum miasta? Są takie plany

Tarnowskie Góry 2022

Budżet Tarnowskich Gór na 2022 rok

Tarnowskie Góry. Wyniki ankiety

Co myślą mieszkańcy TG? Znamy wyniki ankiety

Srebrne Skrzydło i Nagrody Kultury 2020-2021

Srebrne Skrzydło i siedem Nagród Kultury. Znasz laureatów?

Tarnowskie Góry rynek

Wyniki badania "Gmina dobra do życia" 2021

Tarnowskie Góry. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

28,5 miliona złotych dla Tarnowskich Gór z Polskiego Ładu

Wręczenie nagród w ramach miejskiej loterii "Rozlicz PIT"

Znamy zwycięzcę loterii "Rozlicz PIT"