Ile może zarabiać burmistrz Tarnowskich Gór? Rada Miejska zagłosuje

Zmieniły się zapisy dotyczące wynagrodzeń władz samorządów. Kwestia ta będzie poruszana podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Tarnowskie Góry, ratusz

Ile może zarabiać burmistrz?

Wśród projektów, nad którymi radni dyskutować będą 24 listopada, pojawiła się uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. Niedawno weszła w życie ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz związane z nią rozporządzanie Rady Ministrów. Nowe przepisy podnoszą maksymalne wynagrodzenie dla wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Jednocześnie minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% najwyższej kwoty. Co to oznacza w przypadku naszego miasta?

Autorzy projektu tarnogórskiej uchwały proponują ustanowienie następujących składników wynagrodzenia burmistrza (brutto):

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 100% maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego określonego dla burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - 10 430 zł
  • dodatek funkcyjny w wysokości 100% maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego określonego dla burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców - 3 450 zł
  • dodatku specjalnego w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 4 164 zł

Jeśli uchwała uzyska poparcie radnych, wejdzie w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Oznacza to wyrównanie do nowej stawki.

W uzasadnieniu dokumentu czytamy:

Mając na uwadze zaangażowanie Burmistrza na rzecz lokalnej społeczności, pozyskiwanie środków zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i europejskich na rozwój Gminy, m.in. na: remonty budynków mieszkalnych, termomodernizacje obiektów szkolnych, rozbudowę układu drogowego, rozbudowę centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej, dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jak i budowę nowych domów mieszkalnych wielorodzinnych, a zwłaszcza zajęcie pierwszego miejsca w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, podjęcie uchwały o przyznaniu wynagrodzenia w wysokości 100% określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów "w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych" jest jak najbardziej zasadne.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon