header newses

Informacje

Informacje

Dziesiątka dostała dofinansowanie na termomodernizację

Projekt na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 10 otrzymał dotację prawie 3 mln zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obecnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia procedury przetargowej, całość prac zaplanowano na 2020 rok. Inwestycja ma przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń. 

Wygląda na to, że remont Szkoły Podstawowej nr 10 dojdzie do skutku. Projekt "Termomodernizacja budynku SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 15 w Tarnowskich Górach” otrzymał dotację Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w wysokości 2 714 785 zł, całkowita wartość zadania to 3 193 865,00 zł. Inwestycja ma na celu przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz niskiej efektywności energetycznej w sektorze publicznym. 

Co zostanie zrobione w ramach projektu? Przede wszystkim szkoła zostanie ocieplona wraz z przebudową wewnętrznej instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej. Będą ocieplone ściany zewnętrzne, stropodachy, zostanie wykonany remont kominów, będzie wymieniona część solarki okiennej i drzwiowej. Zostanie także wykonany remont zadaszeń wejść oraz schodów zewnętrznych. Ma być także przebudowana instalacja mechaniczna, instalacja elektryczna oświetleniowa natomiast będzie zmodernizowana. 

fot. Gabriel Wilik/Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowskich Górach/4 kwietnia 2018, 16:40:54/ wikipedia.org

Śledź nas

Social & newsletter

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search