header newses

Informacje

Informacje

Na Placu Wolności zamiast wyciętych drzew będą nowe nasadzenia

Na Placu Wolności w miejscu wyciętych drzew - starej lipy oraz klonu będą nowe nasadzenia.  O wycince zadecydowała ekspertyza dendrologiczna, która wykazała zły stan zdrowotny drzew. 

W internecie wśród mieszkańców naszego miasta ogromne poruszenie sprawiła wycinka drzew ze skweru przy Placu Wolności, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Jak wyjaśniają urzędnicy,  O wycince zdecydowała ekspertyza dendrologiczna, która wskazała na zły stan zdrowotny drzew. Były także zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

– W związku z obserwowanym w ostatnich latach szybko pogarszającym się stanem zdrowotnym dla drzew objętych wycinką została wykonana ekspertyza dendrologiczna, która wyraźnie wskazywała na konieczność usunięcia przedmiotowych drzew – mówi Adam Mrugacz, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

Na wycinkę klona jawora i lipy drobnolistnej miasto uzyskało zezwolenie Starosty Tarnogórskiego. Klon miał bardzo silnie zredukowaną koronę – dwa z czterech przewodników były martwe. Drzewo było silnie osłabione, nie rokowało szans na przeżycie i stwarzało poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi. Niestety podobnie było ze stanem lipy drobnolistnej – drzewo niestety nie miało żadnych szans na przeżycie. Dlaczego? Przede wszystkim lipa miała tylko szczątkową koronę oraz tzw. ubytek kominowy w pniu i martwicę drewna w pozostałej części pnia.

– W tak złym stanie zdrowotnym drzewo zagrażało bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz zdrowiu i życiu pieszych – informuje Mrugacz wskazując, że obowiązkiem miasta jest dbałość utrzymania „zdrowia” drzew w taki sposób, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ludzi. Brak aktywności w tej mierze zagrożony jest odpowiedzialnością nie tylko z tytułu odpowiedzialności cywilnej, ale przede wszystkim wynikającej z Kodeksu Karnego z więzieniem łącznie. –  Nie wspomnę tutaj o możliwości dojścia do tragedii spowodowanej spadającymi na ziemię konarami drzew, bo zdrowia czy życia poszkodowanym i ich najbliższym nie przywróci żaden kodeks – dodaje.

Plac Wolności to nie jedyne miejsce, w Tarnowskich Górach gdzie możemy zaobserwować zmiany. Nowej szaty architektonicznej, ale też i zielonej, doczekają się: część Rynku, Plac Wolności, plac przed halą targową oraz park przy Rondzie Ranoszka noszący imię Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

fot. UM Tarnowskie Góry 

Śledź nas

Social & newsletter

© 2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search