Informacje

Informacje

Obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca coraz bliżej. Podpisano umowę

Naklo

Budowa obwodnicy w miejscowościach Nakło Śląskie, Świerklaniec, Niezdara, Tąpkowice i Celiny coraz bliżej! Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podpisał program inwestycji. 

Proces inwestycyjny obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, a kolejnym opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej.  Dokładny przebieg drogi nie został jeszcze ustalony, a przeprowadzenie procesu przygotowawczego przewidziano w latach 2020-2024. 

Plany zakładają, że obwodnica będzie przebiegać po terenie, na którym aktualnie znajduje się głównie kompleks leśny oraz pola uprawne. Obwodnica będzie drogą główną ruchu przyspieszonego (GP), o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu. Konstrukcja jej nawierzchni ma pozwolić na przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Dodatkowo zostanie wyposażona w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oświetlenie drogowe, oznakowanie obwodnicy i dróg z nią związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie oraz urządzenia ochrony środowiska.  

Przypomnijmy, że obwodnica zostanie zbudowana w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km. Projekt zakłada trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo TUTAJ

fot. gddkia.gov.pl

Search