Informacje

Informacje

Obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca. Gmina przygotowała wniosek

Proponowanyprzebieg

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje program budowy 100 obwodnic w Polsce. Jedna z nich ma powstać właśnie na terenie gminy Świerklaniec. Urząd Gminy wziął sprawy w swoje ręce i przygotował wniosek w konsultacjach z proponowanym przebiegiem trasy. 

Nakło Śląskie i Świerklaniec widnieje na liście zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030". Program zawiera propozycje budowy 100 obwodnic miejscowości w Polsce. Znalazły się w nim zarówno obwodnice dużych miast, jak i małych miejscowości.

- Wraz z realizowaną obecnie obwodnicą Poręby i Zawiercia oraz innymi inwestycjami na drodze krajowej nr 78, zadanie przyczyni się do odciążenia układu komunikacyjnego w ruchu drogowym na obszarze obejmującym północne tereny woj. śląskiego. Nowobudowana droga przejmie znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na obecnej drodze krajowej nr 78 przeważać będzie ruch lokalny - czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie przedstawiła na razie żadnych koncepcji przebiegu świerklanieckiej obwodnicy. Urząd Gminy wziął sprawy w swoje ręce i przygotował swój wniosek w konsultacjach z proponowanym przebiegiem trasy.

- Celem budowy obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki przejeżdża przez te miejscowości. W związku z tym, po przeanalizowaniu warunków terenowych, uwzględniając zurbanizowane i rekreacyjno-wypoczynkowe tereny Gminy Świerklaniec, proponujemy lokalizację przyszłej drogi wg dołączonego załącznika mapowego. Nie zgadzamy się, aby obwodnica ingerowała w zamieszkałe i planowane do zabudowy tereny gminy - czytamy na stronie Gminy Świerklaniec.  Obwodnica ma częściowo przebiegać drogami wojewódzkimi 908 i 912 oraz za zalewem Nakło-Chechło. 

Przygotowany przez Urząd Gminy formularz konsultacyjny z wnioskiem o przebieg obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca znajdą Państwo na stronie urzędu gminy. fot. swierklaniec.pl 

Search