header newses

Informacje

Informacje

Tarnowskie Góry i budżet na 2021 rok. Zobacz, jakie wydatki planuje Urząd Miasta

Budzet Tarnowskie Gory 2021 2.png

Znamy już szczegóły uchwały budżetowej na 2021 rok. Planowany deficyt wyniesie ponad 19 milionów złotych.  

Dochody miasta 

Koniec roku to dobry czas na podsumowanie sytuacji finansowej ostatnich miesięcy, a także planowanie budżetu na następne. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przyszłych wydatków, a także przychodów Tarnowskich Gór.

W uchwale czytamy, iż dochody mają wynieść 374 779 795 zł, natomiast przychody: 24 108 839 zł. Największe wpływy to dotacje z budżetu państwa (88 695 992 zł), udział w podatku PIT (83 768 678 zł), a także subwencje (51 302 898 zł). Udział poszczególnych źródeł dochodów przedstawia poniższy diagram. 

Budzet Tarnowskie Gory 2021

Wydatki samorządu

Władze miasta w przyszłym roku planują wydać 393 914 334 zł. Porównując tę kwotę do wspomnianych dochodów zauważymy, że powstaje deficyt w wysokości 19 134 539 zł.

Planowany deficyt budżetu zostanie sfinansowany: przychodami z kredytu w wysokości 6.525.700 zł, przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego (1.601.275 zł), przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych (11.007.564 zł) - czytamy w dokumencie. 

Wróćmy jednak do samych wydatków. Najwięcej środków, 23% funduszy, zostanie przekazane na rzecz oświaty i wychowania. W praktyce oznacza to koszty związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli, programy edukacyjne, czy organizację pracy stołówek. Drugą największą kategorią jest rodzina. Na jej wsparcie samorząd przeznaczy a 87 239 256 zł. W skład wydatków wchodzą przede wszystkim świadczenia wychowawcze, rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 59 067 181 zł to kwota, jaka zostanie przekazana na rzecz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. 

Budzet Tarnowskie Gory 2021 1

Jakie inwestycje czekają nas w przyszłym roku?

Urząd Miasta zaprezentował także jednoroczne wydatki majątkowe. W 2021 roku możemy spodziewać się między innymi następujących działań:

  • Rewitalizacja zabytkowego pogórniczego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach 
  • Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonia, Lompy, Św. Jacka
  • Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych 
  • Budowa ulicy Sielanka (dokumentacja projektowa)
  • Budowa drogi - łącznika pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego, a także pomiędzy ul. Fińską i Pomorską w Tarnowskich Górach (dokumentacja projektowa)
  • Wykonanie i posadowienie rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach
  • Modernizacja Tarnogórskiego Centrum Kultury
  • Przebudowa piwnic w Miejskiej Bibliotece Publicznej
  • Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją przy ulicach: Plac Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa i Karola Miarki 

Grafiki: UM Tarnowskie Góry

Search